Pomiń menu

21 innowacji już dojrzało z pomocą Inkubatora pomysłów – zakończyło etap testowania, czyli sprawdzania rozwiązań w praktyce. Miesiące pracy nad planowaniem, wdrażaniem czy udoskonalaniem niecodziennych pomysłów na codzienne problemy były dla nas – oraz mamy nadzieję, że także naszych innowatorów i innowatorek – wyjątkowym czasem. 

Doskonale pamiętamy pierwsze spotkania i początki prac nad każdą ze zgłoszonych innowacji. Wspólnie szukaliśmy rozwiązań, które:

  • pomagają w integracji społecznej i zawodowej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym lub doświadczających wykluczenia,
  • ułatwiają lub poprawiają dostęp do usług społecznych dla różnych grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem,
  • uruchamiają lub wzmacniają potencjał grup samopomocowych, które działają na rzecz włączenia społecznego,

czyli sprawiają, by osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych, mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej – w społeczeństwie. 

Członkowie i członkinie komisji Inkubatora pomysłów wybrali 6 spośród 21 innowacji, których testy się już zakończyły. Wybrana szóstka to innowacje, które naszym zdaniem mają dużą szansę funkcjonować na większą skalę, a jednocześnie my jako Inkubator pomysłów możemy im w tym realnie pomóc.

Są to:

  1. innowacja skierowana do migrantów i migrantek, czyli Arbuz mobilny, uniwersalny stworzony przez Stowarzyszenie Arbuz – przeczytaj jak za pomocą sztuki pomóc wykluczonej społeczności 
  2. Centralny Punkt Integracjipoznaj niecodzienny pomysł wsparcie osób w kryzysie bezdomności Fundacji Daj Herbatę.
  3. Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników/ek AAC wymyślony i zrealizowany przez Karolinę Kamińską i Huberta Żelazko – przeczytaj Inny wymiar dyskusji – wywiad z innowatorką 
  4. Know Your Rights – IMIG wsparcie prawne online dla migrantów i migrantekprzeczytaj wywiad z innowatorką Katarzyną Słubik ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
  5. Romski w obrazkach – o swojej innowacji skierowanej do dzieci romskich pochodzenia rumuńskiego i ich opiekunów opowiadają w filmie Izabela Kolka i Barbara Prądzyńska
  6. Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze, czyli innowacja Katarzyny Pelplińskiej-Pietrzak) – przeczytaj:jak sprawić, by teatr stał się inkluzywny 

Niebawem wspólnie z ich autorami i autorkami będziemy wymyślać co dokładnie chcemy i możemy teraz zrobić, a potem zamieniać te plany w rzeczywistość. Bardzo nas cieszy, że co najmniej kilka  innowacji, którym towarzyszyliśmy w Inkubatorze, dalej działa i rozwija się. Trzymamy kciuki za wszystkich realizujących działania, które pozwalają ludziom w różny sposób dotkniętym przez los, być częścią społeczności, odnajdywać się w nich i je współtworzyć.

Poznajcie bliżej innowacje, które wspieraliśmy w Inkubatorze:

 

Inkubator pomysłów prowadzimy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej