Pomiń menu

Rodzina z sąsiedztwa

Innowatorki:

Ida Bocheńska i Zofia Kunicka-Goldfinger

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

opiekunowie dzieci

Kto może wdrażać innowację:

grupy sąsiedzkie, ogniska pracy pozaszkolnej, miejsca aktywności lokalnej, świetlice itp.

Opis innowacji

Samotni/samodzielni rodzice w Polsce są w trudnej sytuacji. Najczęstszym problemem, z którym się borykają, jest osamotnienie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, komplikujące załatwienie codziennych obowiązków i spraw. Rodzicom brakuje sieci wsparcia, która kiedyś była zapewniona przez rodzinę, np. babcie. Dzisiaj wiele matek i ojców mieszka daleko od swojego miejsca pochodzenia i jest pozbawionych pomocy ze strony rodziny.

Autorki innowacji „Rodzina z sąsiedztwa” chcą stworzyć grupę wzajemnej opieki nad dziećmi funkcjonującą w mediach społecznościowych, przedstawić zainteresowanym rodzicom ideę wzajemnej pomocy i dostarczyć im narzędzi do dzielenia się opieką. Wdrażanie pomysłu rozpocznie się od etapu integracji, gdzie opiekunowie i dzieci poznają się podczas cyklu 6 niedzielnych spotkań – warsztatów psychologicznych dla opiekunów i zajęć animacyjnych dla dzieci.

W ramach skalowania innowacji powstanie opis dobrych praktyk dotyczących tego, jak stworzyć przestrzeń wsparcia sąsiedzkiego przy opiece nad dziećmi poprzez aktywizację, integrację i animację, a także scenariusze warsztatów i zajęć.

Logo innowacji Rodzina z sąsiedztwa

Film

Więcej informacji