Pomiń menu

Joga w okularach

Innowatorka:

Jolanta Kramarz

Typ innowacji:

produkt / metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby z niepełnosprawnością wzroku, szkoły jogi oraz nauczyciele i instruktorzy jogi

Kto może wdrażać innowację:

szkoły jogi

Opis innowacji

Osoby z dysfunkcją wzroku często nie angażują się w aktywność sportową, na rynku brakuje też oferty zajęć dla takiej grupy osób. Innowacja „Joga w okularach” ma odpowiedzieć na te problemy i spopularyzować aktywność fizyczną wśród osób niewidomych.

Celem innowacji jest zachęcić szkoły jogi do rozszerzenia swojej oferty o zajęcia, w których mogą brać udział osoby niewidome, poprzez otwarcie regularnych lekcji dla osób niewidomych i/lub utworzenie dedykowanych zajęć „Joga w opaskach”, podczas których wszyscy uczestnicy będą ćwiczyć z zasłoniętymi oczami. Obie formy byłyby przeznaczone zarówno dla osób z niepełnosprawnością wzorku, jak i dla osób widzących.

Innowacja zakłada zbudowanie platformy internetowej z gotowymi instrukcjami, filmami i podcastami z ćwiczeniami jogi, które umożliwią samodzielne poprawne wykonywanie ćwiczeń, oraz merytoryczne materiały dla szkół jogi, by mogły samodzielnie wdrażać ofertę włączającą osoby niewidome.