Pomiń menu123

W Inkubatorze pomysłów wspieramy pomysły na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego. Szukamy pomysłów na nowe działania, które pozwolą osobom wykluczonym być częścią swoich społeczności, odnajdywać się w nich i je współtworzyć.

Inkubator pomysłów realizujemy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2”. Istotą naszych działań jest wsparcie w rozwoju i przetestowanie 52 nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób wykluczonych społecznie (ze względu na niepełnosprawność, chorobę, wiek, pochodzenie, orientację seksualną itd.) i ich opiekunów bądź aktywistów i instytucji/organizacji zajmujących się tematyką wykluczenia społecznego.

Inkubator pomysłów przez trzy lata będzie funkcjonował w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz w Marzycielach i Rzemieślnikach Domu Innowacji Społecznych w Warszawie. Podstawowym modelem wsparcia będą tzw. cykle inkubacyjne, czyli procesy obejmujące nabór, wsparcie i dopracowywanie nowatorskich pomysłów oraz ich testowanie, a następnie ewaluację, dopracowanie ostatecznej wersji rozwiązania i upowszechnianie najlepszych z nich.

W ramach dwóch ogólnopolskich naborów do Inkubatora ok. 100 pomysłów na innowacje otrzyma wsparcie przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Wspierając pomysły, będziemy zastanawiać się wspólnie z innowatorami, czy faktycznie są to najlepsze sposoby odpowiedzi na dany problem oraz w jakich warunkach rozwiązania mają szansę wzrosnąć i zadziałać najskuteczniej. Po kilkumiesięcznej inkubacji wyłonimy 52 innowacje, które otrzymają grant (ok. 40 tys. zł) na przetestowanie swoich rozwiązań w praktyce.

Naszym celem w kolejnym kroku inkubacji będzie upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki 10 innowacji społecznych, które podczas testu sprawdzą się najlepiej.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2” jest kontynuacją przedsięwzięcia, które realizowaliśmy w latach 2016-2019, i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 5 199 682,40 zł (w tym 4 382 292,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 817 390,07 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa).