Pomiń menu

W Inkubatorze pomysłów wspieramy pomysły na nowatorskie usługi, produkty i sposoby działania dotyczące szeroko rozumianego włączenia społecznego. W każdej z edycji szukamy pomysłów na nowe działania, które pozwolą osobom wykluczonym być częścią swoich społeczności, odnajdywać się w nich i je współtworzyć.

Inkubator pomysłów 3

Projekt „Inkubator pomysłów 3 – wsparcie w rozwoju innowacji społecznych dotyczących włączenia społecznego” będzie realizowany w latach 2024-2028 przez Fundację Stocznia w partnerstwie z Ośrodkiem Ewaluacji oraz Klubem Inteligencji Katolickiej. Całkowity budżet projektu wynosi 9 999 891 zł.

Główne zadania w projekcie:

  • inkubacja 31 innowacji,
  • upowszechnienie 4 innowacji,
  • akceleracja 9 innowacji,
  • upowszechnienie 6 akcelerowanych innowacji.

W ramach projektu zaplanowane jest przeprowadzenie 2 naborów na wstępne pomysły na innowacje społeczne. W każdym naborze zostanie przeprowadzonych 50 rozmów z pomysłodawcami, a wśród nich 26 pomysłów na innowacje otrzyma wsparcie w dopracowaniu koncepcji i przygotowaniu prototypów rozwiązań. W każdej edycji 13 innowacji otrzyma grant na przetestowanie rozwiązań w praktyce, a 2 innowacje zostaną upowszechnione.

Inkubator pomysłów 2

Inkubator pomysłów 2 realizowaliśmy w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę 2”. Istotą naszych działań było wsparcie w rozwoju i przetestowanie 52 nowatorskich, oddolnie wypracowywanych rozwiązań (innowacji społecznych) dotyczących usług świadczonych na rzecz osób wykluczonych społecznie (ze względu na niepełnosprawność, chorobę, wiek, pochodzenie, orientację seksualną itd.) i ich opiekunów bądź aktywistów i instytucji/organizacji zajmujących się tematyką wykluczenia społecznego.

Inkubator pomysłów przez trzy lata funkcjonował w Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni oraz w Marzycielach i Rzemieślnikach Domu Innowacji Społecznych w Warszawie. Podstawowym modelem wsparcia były tzw. cykle inkubacyjne, czyli procesy obejmujące nabór, wsparcie i dopracowywanie nowatorskich pomysłów oraz ich testowanie, a następnie ewaluację, dopracowanie ostatecznej wersji rozwiązania i upowszechnianie najlepszych z nich.

W ramach dotychczasowych naborów do Inkubatora ok. 100 pomysłów na innowacje otrzymało wsparcie przy dopracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu prototypu innowacyjnego rozwiązania (m.in. w formie szkoleń, indywidualnych konsultacji i mentoringu). Wspierając pomysły, zastanawialiśmy się wspólnie z innowatorami, czy faktycznie są to najlepsze odpowiedzi na dany problem oraz w jakich warunkach rozwiązania mają szansę wzrosnąć i zadziałać najskuteczniej. Po kilkumiesięcznej inkubacji wyłoniono 52 innowacje, które otrzymały grant (ok. 40 tys. zł) na przetestowanie swoich rozwiązań w praktyce.

Naszym celem w kolejnym kroku inkubacji było upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do praktyki 10 innowacji społecznych, które podczas testu sprawdzą się najlepiej.

Projekt „Innowacje na ludzką miarę 2” był kontynuacją przedsięwzięcia, które realizowaliśmy w latach 2016-2019, i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 5 199 682,40 zł (w tym 4 382 292,33 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 817 390,07 zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa).

Logo Funduszy Europejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Inkubatora pomysłów oraz flaga Rzeczpospolitej Polskiej