Pomiń menu

Być i żyć – razem silni

Innowatorki:

Celina Twardysz i Joanna Stopa

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzice

Kto może wdrażać innowację:

Opis innowacji

W dzisiejszych czasach dzieci z problemami jest coraz więcej. Rodzice, widząc problemy swoich dzieci, nie wiedzą, gdzie pójść i kogo poprosić o pomoc lub poradę. Brak wiedzy oraz dezinformacja to powszechne problemy, z którymi boryka się wiele rodzin dzieci z niepełnosprawnościami.

„Być i żyć – razem silni” to innowacja, na którą składają się:

  • cykliczne spotkania dla rodziców z udziałem specjalistów (np. z dziedziny integracji sensorycznej, komunikacji i rozwoju mowy, terapii karmienia czy seksualności) oraz z czasem na rozmowę i zadawanie pytań dotyczących ich problemów i trudności, które mogą wystąpić w ich życiu codziennym (np. z wypełnianiem wniosków, kierowaniem do instytucji czy odnajdywaniem dostępnych form wsparcia). Podczas spotkań rodzice będą mogli korzystać ze swojej wiedzy i być dla siebie nawzajem wsparciem;
  • zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami oraz ich rodzeństwa, prowadzone w tym samym czasie co zajęcia z rodzicami, w osobnej sali przez innych specjalistów.