Pomiń menu

Romski w obrazkach

Innowatorki:

Izabela Kolka i Barbara Prądzyńska

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego i ich opiekunowie

Kto może wdrażać innowację:

szkoły

Opis innowacji

Społeczność Romów pochodzących z Rumunii wciąż jest „niewidzialna”. W Polsce jest to grupa wielkości kilku do kilkunastu tysięcy. Ze względu na brak danych statystycznych i otwarte granice nie ma dokładnego spisu. Opracowania dotyczące integracji i edukacji Romów w Polsce właściwie tej grupy nie dotyczą – skupiają się na obywatelach Polski – Romach, którzy w Polsce mieszkają od pokoleń. Wielu Romów przybyłych niedawno z Rumunii deklaruje chęć pozostania w Polsce, niektórzy się tu urodzili, tu rodzą się ich dzieci. Choć przybywają do Polski od lat 80/90., jak do tej pory nie została wypracowana spójna polityka migracyjna. Brakuje systemowych rozwiązań, choć w ostatnich latach niektóre miasta czy organizacje podejmują próby kompleksowego wsparcia. Brakuje jednak wyczerpujących badań i danych statystycznych na temat Romów rumuńskich mieszkających w Polsce.

Romowie, w tym dzieci romskie, codziennie spotykają się z dyskryminacją i wykluczeniem. Jest to grupa skrajnie uboga, żyjąca na marginesie społeczeństwa, bez zameldowania, utrzymująca się głównie z żebractwa, zbieractwa i drobnego handlu. Większość osób nie zna dobrze języka polskiego, nie czyta i nie pisze. Dzięki wsparciu organizacji i aktywistów od niedawna udaje się rejestrować ich pobyt w Polsce, co skutkuje pojawieniem się w systemie (ubezpieczenie, 500+, pomoc MOPR-u, zdrowotna i inne). Ułatwia to również zgodę rodziców na uczęszczanie dzieci do szkół (choć nadal większość szkół nie przyjmuje dzieci romskich z Rumunii, często tłumacząc odmowę brakiem wyszkolonych nauczycieli i asystentów czy niechęcią rodziców innych dzieci). Dla dzieci romskich, obywateli Rumunii, język polski jest trzecim językiem – po romskim i rumuńskim, znają go słabo lub wcale. Nie mają też doświadczenia zajęć w grupie rówieśniczej, przygotowania przedszkolnego. Wzmaga to trudności w uczestnictwie w edukacji szkolnej.

Innowacja „Romski w obrazkach” będzie narzędziem ułatwiającym dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego komunikację w polskiej szkole podstawowej. Szkoła, która prowadzi nauczanie integracyjne, otrzyma mobilną walizkę: tablet z wgranym interaktywnym pdf zawierającym słownik w formie tematycznych plansz cyfrowych z nagraniami haseł w języku romskim (odpowiednim dialekcie) i polskim dla asystentów edukacji romskiej, a także analogowe karty słownika i książeczkę osiągnięć z naklejkami dla każdego ucznia.

Słownik „Romski w obrazkach” wpłynie na naukę podstawowych zwrotów w języku polskim przydatnych w szkole – ułatwi ją obrazkowy i romski odpowiednik polskich haseł. Dzięki temu uczniom romskim pochodzenia rumuńskiego łatwiej będzie zaaklimatyzować się w obcym językowo i kulturowo środowisku szkolnym. Hasła polskie i romskie zostaną nagrane, dlatego będą się mogły z nimi zapoznać dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać i pisać. Hasła obrazkowe opracowane zostaną w stylu wybranym przez dzieci romskie – komunikatywnym i atrakcyjnym.

Słownik zmniejszy też poczucie wyobcowania w szkole – pomogą w tym specjalne interaktywne i tłumaczone na język romski karty pracy, z którymi będą mogli działać asystenci romscy, np. zwiedzając szkołę z opisem poszczególnych pomieszczeń w języku romskim.

Zachęcamy do przeczytania artykułu o tej innowacji (kliknij).

Film