Pomiń menu

Romski w obrazkach

Innowatorki:

Izabela Kolka i Barbara Prądzyńska

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego, uczące się w polskich szkołach, nieznające języka polskiego lub słabo nim się posługujące

Kto może wdrażać innowację:

osoby prowadzące zajęcia szkolne i pozaszkolne dla dzieci romskich pochodzenia rumuńskiego

Opis innowacji

 „Romski w obrazkach” to audiowizualny słownik ułatwiający dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego zrozumienie języka polskiego i środowiska szkolnego. Innowacja w postaci mobilnej walizki, zawierającej tablet z wgraną aplikacją oraz komplety kart i spersonalizowanych książeczek do ćwiczeń i utrwalania wiedzy.

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

Innowacja odpowiada na trudności z włączeniem dzieci romskich do systemu edukacji w polskich szkołach. Romowie nie znają języka polskiego lub znają go słabo, a nauczyciele/-ki i asystenci/-tki wielokulturowi także rzadko władają tymi językami. Trudności z komunikacją uniemożliwiają dzieciom romskim naukę, co prowadzi do wzrostu nierówności i ich wykluczenia.

O co należy szczególnie zadbać wdrażając innowację?

  • romski ma różne dialekty – rodzice dzieci posługują się często tylko językiem mówionym, dlatego poszczególne słowa mogą się różnić;
  • dzieci romskie często dotyka wykluczenie cyfrowe, praca z tabletem może być dla nich atrakcją, ale też wyzwaniem – należy wziąć to pod uwagę, planując zajęcia; 
  • nie zawsze da się pracować z tą samą grupą osób – dzieci romskie często opuszczają zajęcia.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Dzięki korzystaniu z „Romskiego w obrazkach” dzieci romskie: 

  • uczą się języka poprzez zabawę; 
  • przełamują niechęć i trudności w pisaniu i czytaniu;
  • oswajają się z przestrzenią szkoły; 
  • zapoznają się z kształtem lekcji; 
  • zyskują śmiałość i umiejętność nawiązywania kontaktu dorosłymi w szkole;
  • poznają podstawy savoir-vivre szkolnego.

Ile to kosztuje?

Innowacja może funkcjonować praktycznie bezpłatnie. Wystarczy ściągnąć aplikację na system android lub wideo na dowolne urządzenie i wydrukować karty na domowej lub szkolnej drukarce. W wersji “premium” trzeba uwzględnić druk kart i książeczek, pliki drukarskie są dostępne w ramach innowacji. 

Więcej informacji

Zachęcamy do przeczytania artykułu o tej innowacji (kliknij).

Zobacz jak o innowacji opowiadają jej autorki w filmie: