Pomiń menu

Bezdomni dla bezdomnych

Innowatorzy:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Jeleniogórskie

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby w kryzysie bezdomności zamieszkujące w schroniskach i noclegowni oraz w przestrzeni publicznej

Kto może wdrażać innowację:

organizacje wspierające osoby w kryzysie bezdomności

Opis innowacji

Osoby zamieszkujące w przestrzeni publicznej, które nie chcą na co dzień korzystać z noclegowni, w kontakcie ze streetworkerami często odmawiają pomocy lub korzystają z niej tylko doraźnie, np. w czasie mrozów. Nawiązanie kontaktu z takimi osobami jest trudne mimo posiadanych kompetencji i wiedzy w zakresie bezdomności i streetworkingu.

Innowacja „Bezdomni dla bezdomnych” zakłada wykorzystanie potencjału osób przebywających w stacjonarnych placówkach do prowadzenia streetworkingu samopomocowego. Grupa bezdomnych mężczyzn przejdzie szkolenie teoretyczne z podstaw pracy streetworkera i praktyczne pod okiem doświadczonego streetworkera oraz będzie mieć możliwość odbycia jednomiesięcznego stażu w Jeleniogórskim Kole Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w charakterze osób pracujących w terenie i wyszukujących miejsca niemieszkalne w poszukiwaniu osób w kryzysie bezdomności zamieszkujących w przestrzeni publicznej.

Część przeszkolonych osób będzie miała szanse na zatrudnienie lub kontynuację działań w formie wolontariatu. Uzyskanie kwalifikacji do pracy streetworkerska i podjęcie aktywności zawodowej w tej dziedzinie pozwoli na stopniowe odbudowanie poczucia własnej wartości i przewartościowanie własnych doświadczeń życiowych.

Dowiedz się więcej o innowacji – przeczytaj wywiad z innowatorem.