Pomiń menu

Zdal(NI)

Innowatorzy:

Klaudia Wos, Celina Kamecka-Antczak i Mateusz Szafrański

Typ innowacji:

model

Odbiorcy innowacji:

dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz terapeuci, ich rodzice i pracownicy instytucji wspierających te osoby

Kto może wdrażać innowację:

instytucje dziennego pobytu

Opis innowacji

Rzeczywistość osób z niepełnosprawnością intelektualną uległa diametralnej zmianie podczas pandemii COVID-19. Większość wspierających je instytucji przeszła na zdalny tryb pracy. Wymagało to dostosowania się do nowych realiów zarówno przez osoby z niepełnosprawnością i ich najbliższą rodzinę, jak i terapeutów i pracowników instytucji. Obecnie brakuje rozwiązań do szybkiego wdrożenia, które w dobie takiego lub podobnego kryzysu będą adekwatne do potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami. Nie ma usystematyzowanych, jasnych dla rodziców i specjalistów wskazówek i wytycznych, które umożliwią instytucjom zachowanie odpowiedniej jakości wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną bez obawy o ich dalszy rozwój.

Celem innowacji „Zdal(NI)” jest opracowanie kompleksowego modelu pracy zdalnej dla instytucji pobytu dziennego wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Opracowany model – stosowany przez polskie placówki – ma zagwarantować równość w dostępie wsparcia wszystkim dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Model w formie poradnika będzie zawierać wskazówki dotyczące osób z niepełnosprawnością intelektualną, specjalistów i pracowników tej instytucji oraz najbliższego środowiska rodzinnego. Znajdą się w nim:

  • schematy wdrażania zdalnych form kontaktu, propozycje form aktywności możliwych do wdrażania przez klientów przebywających w domu,
  • efektywne łączenie aktywności z oddziaływaniem terapeutycznym,
  • rozwiązania umożliwiające kontakty społeczne między uczestnikami,
  • monitorowanie oraz ewaluacja prowadzonych oddziaływań,
  • zasady współpracy oraz wsparcia rodziców/opiekunów formalnych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
  • zarządzanie placówką w okresie pracy zdalnej.

Dowiedz się więcej o innowacji.