Pomiń menu

Klub dyskusyjny dla dorosłych osób niemówiących

Innowatorzy:

Karolina Kamińska i Hubert Żelazko

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

użytkownicy komunikacji wspomagającej i alternatywnej (Augmentative and Alternative Communications – AAC), czyli osoby całkowicie pozbawione zdolności mówienia lub te, których mowa nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych, korzystające z alternatywnych środków komunikacji, aby móc porozumiewać się w sposób satysfakcjonujący, zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami poznawczymi; studenci logopedii

Kto może wdrażać innowację:

organizacje i firmy otwarte na włączanie osób z niepełnosprawnością mowy

Opis innowacji

Osoby niemówiące i takie, których mowa nie spełnia wszystkich funkcji komunikacyjnych, sygnalizują brak możliwości uczestniczenia w życiu społecznym i spontanicznej aktywności w grupie. Celem innowacji jest zaoferowanie im przystępnej formy spędzania czasu z innymi osobami z podobnymi potrzebami komunikacyjnymi – spotkań na żywo oraz w formie on-line na platformach komunikacyjnych.

Dzięki cyklicznym spotkaniom dorośli użytkownicy AAC zyskają szansę na poznanie nowych osób i nawiązanie z nimi towarzyskich relacji, zmniejszy się też ich poczucie izolacji.

Efektem innowacji będzie instrukcja dla organizacji i firm, które otwarte są na włączanie osób z niepełnosprawnością, ułatwiająca organizację takich spotkań w przyszłości.

Dowiedz się więcej o klubie dyskusyjnym – przeczytaj wywiad z innowatorką (kwiecień 2022).