Pomiń menu

IMIG wsparcie prawne online dla migrantów i migrantek

Generator wniosków jest e-narzędziem, które pozwala migrantom i migrantkom w prosty sposób tworzyć pisma w sprawach administracyjnych. Użytkownik/czka odpowiadając na pytania w generatorze dostarcza informacji, które tworzą dokument gotowy do złożenia w sądzie czy urzędzie. Generator dostępny jest na stronie: https://interwencjaprawna.pl/imig

Generator przygotowany jest w 4. wersjach językowych: polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim. Korzystanie z niego jest bezpłatne i bezpieczne – narzędzie nie zbiera żadnych danych osobowych ani żadnych innych informacji uzupełnionych w trakcie tworzenia/zapisywania wniosku.

Generator został stworzony przez doświadczonych prawników i prawniczki ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, specjalizujących się w prawie migracyjnym. Wzory pism są szczególnie użyteczne w przypadku, gdy użytkownik/czka musi przygotować w krótkim terminie pismo do sądu lub urzędu, a fachowa pomoc prawna jest dla niego/niej w tym momencie niedostępna. 

Innowatorka:

Katarzyna Słubik

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:
  • Migranci i migrantki (w tym uchodźcy i uchodźczynie), którzy mieszkają w Polsce i procedują swoje sprawy w polskich urzędach i sądach
  • Pracownicy i pracownice  organizacji, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wolontariusze i wolontariuszki nieformalnych inicjatyw niebędący prawnikami, którzy chcą wesprzeć migrantów i migrantki w uzyskaniu pomocy prawnej
Kto może wdrażać innowację:

Wdrażanie innowacji polegać może na jej dalszym rozwoju i dodawaniu kolejnych wzorów pism dla osób z doświadczeniem migracji oraz ewentualnym rozwinięciu współpracy z podmiotami specjalizującymi się w konkretnej dziedzinie prawa, w której dostęp do specjalistów/ek jest utrudniony dla grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

  • znaczny wzrost liczby migrantów i migrantek przebywających w Polsce,
  • niska dostępność bezpłatnej pomocy prawnej,
  • niska świadomość prawna,
  • brak znajomości języka urzędowego (polskiego),
  • nieznajomość prawa przez część osób wspierających migrantów/ki, 
  • ograniczone możliwości czasowe prawników/czek wspierających migrantów/ki.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

  • umożliwia szybką reakcję na pilne potrzeby administracyjno-sądowe osobom, które nie mogą otrzymać na czas odpowiedniego wsparcia prawnego,
  • zwiększa dostęp migrantów i migrantek mieszkających w Polsce do bezpłatnej pomocy prawnej i instrumentów prawnych.