Pomiń menu

Opiekunowie Opiekunom

Innowatorzy:

Daniel Wójcik, Nike Odya i Jakub Łoszewski

Typ innowacji:

narzędzie

Odbiorcy innowacji:

opiekunowie osób z demencją i osoby chorujące na demencję

Kto może wdrażać innowację:

opiekunowie osób z demencją

Opis innowacji

Według Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 r, na chorobę Alzheimera cierpiało od 28,5 do 33,3 mln osób na świecie, z czego od 360 do 470 tys. w Polsce. Liczba chorych wciąż rośnie, m.in. w związku z wydłużaniem się średniej długości życia. Prognozuje się, że do 2050 r. liczba chorych ulegnie potrojeniu.

Innowacja „Opiekunowie Opiekunom” zakłada zbudowanie narzędzia służącego do aktywizacji opiekunów osób starszych z demencją. Pierwszym jej elementem będzie publikacja dotycząca tworzenia i prowadzenia grup samopomocowych dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi. Znajdą się tam scenariusze zajęć, pomysły na zajęcia warsztatowe podczas spotkań grupowych i wiedza przydatna opiekunom. Przewodnik ma dawać możliwość zorganizowania grupy i przeprowadzenia co najmniej 8 spotkań bez konieczności sięgania do innych źródeł. Scenariusze uwzględniać będą zarówno model pracy stacjonarnej, jak i zdalnej.

Drugim elementem innowacji jest będzie pierwszy portal internetowy dla opiekunów osób z demencją. Na stronie będzie można znaleźć informacje na tematy ważne dla opiekunów – począwszy od poradników, odnośników do szkoleń, ciekawych projektów, na informacja prawnych (dotyczących np. ubezwłasnowolnień czy świadczeń pieniężnych) skończywszy. Co ważne, portal będzie platformą, na której inne organizacje zajmujące się pomocą osobom z otępieniem i ich opiekunom będą mogły zamieszczać informacje o swoich projektach, udostępniać swoje publikacje, rezultaty projektów. Portal ma otwierać przed opiekunami nowe możliwości, pokazywać cały ten świat, który tworzą dla nich różne organizacje i osoby, a o którego istnieniu być może nie wiedzą.

Przeczytaj o planach na innowację jej pomysłodawcy Daniela Wójcika.