Pomiń menu

Arbuz Mobilny Uniwersalny

Arbuz Mobilny Uniwersalny to kolorowe, profesjonalne studio nagrań na czterech kółkach, podróżujące po całej Polsce. Przystanki robi tam, gdzie są dzieci i młodzież, które potrzebują tego, żeby poczuć się pewniej w grupie i uwierzyć we własne siły.

Innowatorzy:

Stowarzyszenie Arbuz

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem ze względu na m.in. rasę, religię, stan zdrowia czy orientację seksualną

Kto może wdrażać innowację:

Osoby pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem, animatorzy i animatorki kultury oraz osoby, które chcą dzielić się swoją pasją, by włączać osoby wykluczone społecznie.

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

Innowacja odpowiada na problem dyskryminacji i wykluczenia społecznego wśród starszych dzieci i młodzieży. Testowanie innowacji było skupione na włączaniu społecznym osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji oraz dzieci z domu dziecka, ale może być stosowane w każdej grupie, która ma problem z integracją społeczną. 

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Dzięki udziałowi w warsztatach osoby z grup wykluczonych: 

  • wzmacniają wiarę we własne możliwości,
  • integrują się z lokalną społecznością,
  • są doceniane przez rówieśników z grupy wykluczającej,
  • są doceniane przez społeczność lokalną,
  • kreatywnie spędzają czas i mogą rozwijać się artystycznie.

Kto za tym stoi?

3 Honorata Martin
4 Oskar Martin