Pomiń menu

Wyróżnione

Innowacje społeczne

Poznaj nowatorskie rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby społeczne.
Rozwiązania tworzone przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.
"Oswajanie dorosłości"

przygotowanie terapeutów/ek do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
"Animator więzi"

pomaga mieszkańcom/kom domów opieki
"Rodzina z sąsiedztwa"

budowanie sieci relacji sąsiedzkich wspierających opiekę nad dziećmi
"Romski w obrazkach"

audiowizualny słownik dla dzieci romskich
"Otwarta Kuchnia Miejska"

miejsce, gdzie osoby w kryzysie bezdomności poznają się z mieszkańcami/kami przy wspólnym gotowaniu
"Caffe Aktywni"

stworzenie przestrzeni dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i seniorów/ek
"Jak?"

wsparcie w komunikacji osób z niepełnosprawnością

Inkubator pomysłów

Ponad 100 innowatorów i innowatorek pracowało i pracuje z nami nad wdrożeniem ich nowatorskich pomysłów w życie. Wspieramy z nimi projekty inicjujące włączania społeczne, szukamy rozwiązań dla osób dotkniętych wykluczeniem, oferujemy pomoc merytoryczną oraz finansowanie przetestowania pomysłów.

280 zgłoszeń

Otrzymaliśmy do Inkubatora prawie 300 pomysłów na innowacje społeczne

105 innowacji

Ponad 100 innowatorów i innowatorek otrzymało dotychczas wsparcie Inkubatora

2 miliony złotych

2 080 000 zł przekazujemy na testowanie wybranych innowacji w praktyce
Dowiedz się więcej