Pomiń menu

Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu „Innowacje społeczne” znajdującego się pod adresem elektronicznym inkubatorpomyslow.org.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Polityka prywatności opisuje, jakie dane osobowe zbieramy, jak je chronimy, wykorzystujemy i udostępniamy oraz jak można się z nami skontaktować. Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, zwana dalej „Fundacją”, z siedzibą w Warszawie przy Placu Zamkowym 10, 00-277 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 324413, nr NIP 7010170150, REGON 141754758.

W Serwisie publicznie widoczne są dane kontaktowe osób wspierających funkcjonowanie Serwisu.

Podczas przeglądania Serwisu przez Użytkownika automatycznie zbierane są takie informacje, jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której Użytkownik wchodzi do Serwisu. Wykorzystujemy je do tworzenia statystyk odwiedzin Serwisu (za pomocą narzędzia Google Analytics) oraz diagnozowania problemów technicznych, co ułatwia nam sprawnie administrowanie Serwisem.

Pliki cookie

Serwis wykorzystuje pliki tekstowe, czyli tzw. cookies (ciasteczka). Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików cookie pomagają dostosowywać Serwis do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Serwisu.

Pliki cookie nie są przez nas wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych identyfikujących Użytkowników Serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Użytkownik może zmodyfikować ustawienia plików cookie (w tym odmówić korzystania z plików tego rodzaju), wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak wówczas nie będzie mógł korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików cookie przez Serwis.

Zakres i zmiana Polityki prywatności

Zasady ochrony prywatności przedstawione w tej Polityce prywatności dotyczą jedynie Serwisu znajdującego się w domenie inkubatorpomyslow.org.pl. Nie odpowiadamy za politykę prywatności stron internetowych innych instytucji, do których linki znajdują się w Serwisie.

Zastrzegamy sobie ponadto prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności w dowolnym terminie poprzez opublikowanie jej nowej wersji w Serwisie. O zmianach będziemy informowali Użytkowników w widoczny sposób z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje w ostatniej wersji od dnia 2 października 2018 r.

Kontakt i dodatkowe informacje

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt na adres innowacje@stocznia.org.pl. Wszelkie informacje, które Użytkownicy Serwisu przekażą, kontaktując się z nami, zostaną wykorzystane w celu udzielenia ewentualnej odpowiedzi.