Pomiń menu

Osoby z niepełnosprawn. intelektualną

Zobacz inne innowacje z tego obszaru

Podstawowe informacje

Innowatorzy:

Sławomir Matuszak i Agnieszka Kowalewska-Śwircz

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

instytucje wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz pedagodzy specjalni, terapeuci, instruktorzy, opiekunowie pracujący z osobami z niepełnosprawnościami

Kto może wdrażać innowację:

instytucje wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Opis innowacji

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnościami, w szczególności dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, często mają problem z brakiem dostępu do pomocy dydaktycznych i terapeutycznych. Wykorzystują więc różne techniki, sposoby i metody pracy. Często prowadzą zajęcia terapeutyczne oparte wyłącznie na własnych doświadczeniach, wykorzystując narzędzia, które nie służą terapii lub nie przynoszą zamierzonych efektów.

SMART.edu to strona internetowa, która ma dostarczyć materiały dydaktyczne i pomoce terapeutyczne dla osób, które indywidualnie lub w ośrodkach wsparcia pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Na stronie znajdą się takie pomoce jak: scenariusze zajęć, filmy instruktarzowe, muzyka, zdjęcia, ilustracje itp.

Strona będzie dostarczać pomoce dydaktyczne i terapeutyczne według Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco-Aktywizującego (IPPWA) określonego przez Rozporządzenie Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, tzn.:

  • materiały będą dopasowane do różnego rodzaju pracowni terapeutycznych (kulinarna, gospodarstwa domowego, muzyczna, plastyczna itp.),
  • dla każdej z pracowni dostępne będą pomoce dydaktyczne i terapeutyczne dopasowane do sfer zawartych w IPPWA (sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna i zdrowia),
  • każdy scenariusz będzie zawierał szczegółowy przebieg zajęć, a także cele i zakładane rezultaty oraz niezbędne załączniki.

W przyszłości na stronie znajdą się też materiały do realizacji innych form wsparcia, tj. scenariusze teatralne, plany wycieczek, filmy instruktażowe z gimnastyką poranną itp.

Na etapie testowania innowacji pomoce i materiały terapeutyczne będą udostępnione bezpłatnie, zapewnią ciągłość zajęć w 5 pracowniach terapeutycznych (10 scenariuszy zajęć z załącznikami dla każdej z pracowni, łącznie 50 scenariuszy).

Dowiedz się więcej o innowacji – przeczytaj artykuł.