Pomiń menu

sayWorkshops

Innowatorzy:

Agnieszka Sokolnicka, Andrea Pucci i Anna Książek

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

migranci i migrantki, grupa NEETs (ang. not in employment, education or training), liderzy i liderki oraz aktywistki i aktywiści działający na rzecz swoich lokalnych społeczności

Opis innowacji

Innowacja sayWorkshops to szkolenie dla liderów/-ek i aktywistów/-ek lokalnych z prowadzenia warsztatów po angielsku na społecznie i ekologicznie ważne tematy. Innowacja polega na stworzeniu przestrzeni (online), dzięki której każdy będzie mógł przeprowadzić warsztaty sayWorkshops dla każdego w swojej okolicy. Dzięki warsztatom organizowanym według określonych zasad i metodologii, autorzy pomysłu chcą tworzyć miejsce, w którym migranci/migrantki, NEETs (grupa społeczna pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji) oraz inni członkowie lokalnej społeczności mogą:

  • rozwijać kompetencje językowe, zwiększając tym samym swoją atrakcyjność na rynku pracy (zarówno polskim, jak i zagranicznym),
  • zyskać dostęp do treści publikowanych w języku angielskim, a nieprzetłumaczonych lub źle przetłumaczonych na język polski (lub ich język ojczysty),
  • budować sieć społeczną, spotykać inne osoby o podobnych lub różnych doświadczeniach, poszerzać krąg znajomych, przyjaciół, ale i potencjalnych klientów,
  • budować chęć i odwagę do podejmowania niestandardowych działań na rzecz społeczności, ale też własnej sytuacji życiowej,
  • stopniowo budować pewność siebie, zarówno w posługiwaniu się językiem obcym, jak i w nawiązywaniu kontaktów z osobami z różnych grup społecznych czy prowadzeniu krótszych lub dłuższych części warsztatów,
  • w bezpiecznych warunkach podzielić się swoją historią, swoimi wyzwaniami, swoim punktem widzenia,
  • poszerzać swoją wiedzę i zrozumienie zarówno sytuacji w Polsce, jak i na świecie,
  • zmieniać negatywne przekonania na własny temat oraz poprawiać swoją kondycję psychiczno-emocjonalną,
  • dobrze się bawić, zapominając na chwilę o codziennych troskach.