Pomiń menu

Know your rights

Innowatorka:

Katarzyna Słubik

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

migranci/migrantki i ich doradcy

Opis innowacji

Obecnie w Polsce przebywa ok. 2 mln cudzoziemców. Przez pierwsze kilka (a nieraz kilkanaście) lat pobytu w Polsce biorą oni udział w wielu procedurach administracyjnych zmierzających do zalegalizowania ich pobytu czy uzyskania dostępu do świadczeń i usług. Procedury toczą się w języku polskim i są wyjątkowo zawiłe, nawet dla wspierających ich obywateli polskich. Dodatkowo w trakcie pobytu w Polsce migranci i migrantki spotykają się z sytuacjami, które wymagają skorzystania z instrumentów prawnych: padają ofiarami nieuczciwego pracodawcy, doświadczają dyskryminacji czy chcą zawrzeć małżeństwo. W dużych miastach istnieje oferta bezpłatnego wsparcia prawnego prawników i prawniczek organizacji pozarządowych, jednak jest ona niewystarczająca, co oznacza, że często cudzoziemcom ciężko znaleźć potrzebną pomoc.

Generator pism dla osób z doświadczeniem migracji, czyli przedmiot innowacji „Know your rights” pozwoli użytkowni(cz)kom na sporządzenie podstawowych pism użytecznych w ich procedurach administracyjnych i sądowych w Polsce. Po przejściu ścieżki decyzyjnej i wpisaniu wymaganych informacji o swojej sytuacji faktycznej i prawnej oraz niektórych danych osobowych, użytkownik/czka uzyska spersonalizowane pismo gotowe do złożenia w swojej sprawie, w języku polskim, bez konieczności oczekiwania na wyznaczenie terminu konsultacji prawnej i bez ponoszenia żadnych kosztów. Narzędzie będzie szczególnie użyteczne w sprawach, w których użytkownikowi/czce biegnie termin do złożenia pisma – sporządzenie jego skrótowej wersji pozwoli na zachowanie terminu, a pismo będzie mogło być uzupełnione po uzyskaniu spotkania z prawnikiem/czką. Z generatora będą korzystać także doradcy z organizacji pozarządowych i innych punktów wspierających osoby z doświadczeniem migracji, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego (lub odpowiedniego doświadczenia), a nie chcą pozostawić swoich klientów/ek bez wsparcia w pilnych sprawach.

Generator w podstawowej wersji będzie oferował możliwość wygenerowania minimum 10 pism i będzie odpowiadał na potrzeby użytkowników posługujących się językiem polskim, rosyjskim i angielskim.

Dowiedz się więcej o innowacji – przeczytaj wywiad.