Pomiń menu

Za Inkubatorem pomysłów stoją – rzecz jasna – konkretne osoby i instytucje. Poznajcie nas bliżej!

Nasz zespół

Koordynatorzy

Maria Lewandowska-Woźniak
Fundacja Stocznia

Adam Chabiera
Fundacja Stocznia

Magdalena Żółkiewicz
Laboratorium Innowacji Społecznych

Animator i animatorki innowacji społecznych

Marek Cywiński
Fundacja Stocznia

Specjaliści ds. inkubacji

Zofia Komorowska
Fundacja Stocznia

Kuba Wygnański
Fundacja Stocznia

Specjaliści ds. grupy docelowej

Aleksandra Markowska Aleksandra Markowska
Laboratorium Innowacji Społecznych Maja Wagner
Urząd Miasta Gdynia, Wydział Kultury Katarzyna Stec
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni Jarosław Józefczyk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

Ewaluatorzy

Maciej Onyszkiewicz
Fundacja Stocznia Jan Wiśniewski
Fundacja Stocznia Alicja Zajączkowska

Nasze instytucje

Fundacja Stocznia

Tworzymy rozwiązania dla codziennych problemów.

Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia. Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Od ponad 12 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Więcej informacji: stocznia.org.pl

Gmina Miasta Gdynia

W działania Inkubatora pomysłów po stronie Gdyni w sposób szczególny zaangażowane jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).

LIS ogniskuje swoje działania na projektowaniu i realizowaniu strategii, modeli, metod oraz nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania i potrzeby społeczne mieszkańców Gdyni. Organizuje i wspiera procesy rewitalizacyjne oraz animacyjne w lokalnych społecznościach na terenie miasta.

Więcej informacji: lis.gdynia.pl