Pomiń menu

Za Inkubatorem pomysłów stoją – rzecz jasna – konkretne osoby i instytucje. Poznajcie nas bliżej!

Nasz zespół

Fundacja Stocznia

Maria Lewandowska-Woźniak

 

Adam Chabiera

 

Marek Cywiński

 

Michał Dawidziuk

 

Zofia Komorowska

Kuba Wygnański

Iwona Adamska

 

Ośrodek Ewaluacji

Małgorzata Leszczyńska

 

Magda Szostakowska

 

Agnieszka Szczurek

 

Marta Jeleń

 

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

 

Marta Chrząstowska

 

Dominik Jaraczewski

 

Natalia Rozbicka

 

Nasze instytucje

 

Fundacja Stocznia

 

Tworzymy rozwiązania dla codziennych problemów.

Wierzymy, że wiele ważnych społecznie potrzeb wymaga nowego podejścia. Dlatego samodzielnie, lub pomagając innym, szukamy, dopracowujemy i sprawdzamy w praktyce nowatorskie rozwiązania, czyli innowacje społeczne.

Od ponad 15 lat tworzymy i wspieramy skuteczne rozwiązania dla problemów społecznych, włączamy obywateli i obywatelki w decydowanie o sprawach publicznych oraz pomagamy organizacjom i samorządom planować i realizować działania społeczne. Rozwijamy i upowszechniamy dobre praktyki, tworzymy narzędzia ułatwiające działalność społeczną, prowadzimy badania społeczne, szkolimy oraz opracowujemy materiały edukacyjne. Z efektów naszych działań korzystają m.in. seniorzy, uczniowie i nauczyciele, mieszkańcy, aktywiści i urzędnicy samorządowi z całej Polski.

Więcej informacji: stocznia.org.pl

 

Ośrodek Ewaluacji

 

 

Tworzą go dynamiczne kobiety – badaczki, socjolożki, trenerki.

Od 20 lat robimy badania społeczne z ludźmi, o ludziach, dla ludzi.  Pomagamy zrozumieć badane interwencje i programy – konsultujemy strategie, dostarczamy wniosków, do podjęcia istotnych decyzji publicznych. Pracujemy dla klientów publicznych oraz korporacyjnych. Dużym odbiorcą naszych badań jest sektor pozarządowy. Naszą firmę charakteryzuje duża elastyczność rozwiązań badawczych oraz dobre zrozumienie potrzeb klientów.

Innowacje społeczne to jeden z bliskich nam tematów. Badałyśmy inkubatory uniwersyteckie i miejskie. Zrealizowałyśmy wieloletnie badanie komponentu dotyczącego Innowacji społecznych dla MFiPR. Pomagałyśmy zrozumieć wyzwania stojące przed Katalizatorem Inkubatorów Społecznych dla Fundacji Stocznia. Teraz przyszedł czas, aby towarzyszyć innowatorom w ich kreatywnym procesie – prototypowaniu i doskonaleniu mikroinnowacji.

Więcej informacji: ewaluacja.eu

 

Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie

Działamy z ludźmi i dla ludzi od 1956 roku!

W Klubie zajmujemy się między innymi formacją – duchową i społeczną – młodzieży i dorosłych, budowaniem porozumienia między narodami, niesieniem pomocy humanitarnej.

W ostatnich latach prowadziliśmy i prowadzimy innowacyjne projekty, takie jak: SzkoUA (szkoła dla dzieci-uchodźców wojennych z Ukrainy, która realizuje dwa programy nauczania: polski i ukraiński), Góry Liderów (szkolenie przyszłych polsko-ukraińskich liderów), Zranieni w Kościele (telefon wsparcia dla osób, które doświadczyły w Kościele przemocy seksualnej). Od 11 lat realizujemy program merytorycznego i finansowego wsparcia autorskich projektów młodzieży.

Więcej informacji: kik.waw.pl