Pomiń menu123

Za Inkubatorem pomysłów stoją – rzecz jasna – konkretne osoby i instytucje. Poznajcie nas bliżej!

 

Nasz zespół

Koordynatorzy:

Maria Lewandowska-Woźniak
Fundacja Stocznia

Adam Chabiera
Fundacja Stocznia

Anna Ratajczak
Laboratorium Innowacji Społecznych

 

Animatorki innowacji społecznych:

Anna Bartol
Fundacja Stocznia

Natalia Klamann
Fundacja Stocznia

Zuzanna Malicka
Laboratorium Innowacji Społecznych

Alicja Wiczling
Laboratorium Innowacji Społecznych

 

Specjaliści ds. inkubacji:

Zofia Komorowska – Fundacja Stocznia

Kuba Wygnański – Fundacja Stocznia

 

Specjaliści ds. grupy docelowej:

Katarzyna Ziemann
Laboratorium Innowacji Społecznych
Maja Wagner
Urząd Miasta Gdynia, Wydział Kultury
Katarzyna Stec
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
Jarosław Józefczyk
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni

 

Ewaluatorzy:

Damian Jaworek
Fundacja Stocznia
Maciej Onyszkiewicz
Fundacja Stocznia
Jan Wiśniewski
Fundacja Stocznia
Alicja Zajączkowska

Nasze instytucje

Fundacja Stocznia

Jednym z głównych celów działalności Stoczni jest poszukiwanie i upowszechnianie skutecznych, innowacyjnych i opartych na partycypacji metod reagowania na ważne wyzwania społeczne.

Stocznia gromadzi i dzieli się wiedzą o innowacjach społecznych, sama projektuje i wdraża nowe rozwiązania, a także wspiera innych w generowaniu pomysłów na innowacyjne działania oraz w ich rozwoju.

Jednym z przejawów tego wsparcia są Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych.

Więcej informacji: stocznia.org.pl

Gmina Miasta Gdynia

W działania Inkubatora pomysłów po stronie Gdyni w sposób szczególny zaangażowane jest Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).

LIS ogniskuje swoje działania na projektowaniu i realizowaniu strategii, modeli, metod oraz nowych rozwiązań odpowiadających na wyzwania i potrzeby społeczne mieszkańców Gdyni. Organizuje i wspiera procesy rewitalizacyjne oraz animacyjne w lokalnych społecznościach na terenie miasta.

Więcej informacji: lis.gdynia.pl