Pomiń menu

Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników AAC

Innowacja polega na organizowaniu spotkań w formule online i offline dla dorosłych użytkowników i użytkowniczek AAC. Spotkania te są okazją do rozmowy z zachowaniem wszystkich zasad kontaktu przy użyciu alternatywnych i wspomagających form komunikacji. Odbywa się to dzięki uczestnictwu wolontariuszy i wolontariuszek – studentów i studentek logopedii, którzy pośredniczą w trakcie spotkania Klubu w przekazywaniu wypowiedzi uczestników i uczestniczek.
Innowacja umożliwia dorosłym użytkownikom i użytkowniczkom AAC bardziej aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, a także poznanie nowych osób oraz nawiązanie z nimi relacji.

Innowatorzy:

Karolina Kamińska i Hubert Żelazko

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:
  • dorosłe osoby o złożonych potrzebach komunikacyjnych – użytkownicy i użytkowniczki komunikacji wspomagającej i alternatywnej (ang. Augmentative and Alternative Communications, w skrócie AAC)
  • grupa studentów i studentek logopedii lub pedagogiki specjalnej
Kto może wdrażać innowację:

Innowacją mogą być zainteresowane placówki, instytucje i organizacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością ruchową oraz na rzecz osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, a także uniwersytety i uczelnie kształcące przyszłych logopedów i logopedki

Na jakie problemy odpowiada innowacja?

Użytkownicy i użytkowniczki AAC rzadko wychodzą z domów, najczęściej nie są aktywni zawodowo, a także są pozbawieni okazji do uczestniczenia aktywnie w życiu społecznym, poznawania nowych osób, nawiązywania relacji, a także dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi osobami, które zmagają się z takimi samymi trudnościami.

Spotkania klubu mają na celu podniesienie jakości życia społecznego, potrzebę poznawania nowych osób, które mają podobne trudności, możliwość podzielenia się doświadczeniami z zakresu komunikacji, porozumiewania się, prowadzenia dyskusji, kształtowaniu poczucia podmiotowości. Studenci logopedii czy pedagogiki społecznej z kolei mają niewiele możliwości przetestowania swojej wiedzy w praktyce z użytkownikami AAC.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Uczestnikom i uczestniczkom klubu udział w spotkaniach pomaga w:

  • zmniejszeniu poczucia izolacji i samotności poprzez nawiązanie nowych relacji i dzielenie się doświadczeniami z innymi z osobami o podobnych trudnościach;
  • zwiększeniu poczucia zrozumienia swojej sytuacji dzięki możliwości dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi osobami, które zmagają się z takimi samymi lub podobnymi (ze względu na różne stopnie niepełnosprawności) trudnościami;
  • zwiększeniu zaangażowania w życie społeczne (kontakt także po spotkaniach);

Działalność klubu wpływa także na:

  • upowszechnienie problemu i wzrost świadomości wśród pedagogów, logopedów, psychologów oraz innych specjalistów problematyki barier komunikacyjnych
  • wzrost świadomości oraz wiedzy studentek/ów, które mają szansę spotkania się z użytkownikami AAC, wdrożenie wiedzy teoretycznej nabytej w trakcie zajęć na uczelni oraz wiedzy ze szkoleń dla partnerów komunikacyjnych.

Kto za tym stoi?

kkaminska_1 Karolina Kamińska
apilch_1 Agnieszka Pilch