Pomiń menu

Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze

Innowatorka:

Katarzyna Peplinska-Pietrzak

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością słuchu, artyści teatralni

Kto może wdrażać innowację:

instytucje kultury

Opis innowacji

Możliwość udziału w kulturze jest prawem każdego człowieka, a mimo to wielu obywateli jest pozbawionych tego prawa. Dla dobrostanu człowieka ważna jest możliwość
wybrania życiowej ścieżki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Obecnie natomiast utalentowana aktorsko osoba głucha nie ma możliwości zostać zawodowym aktorem tylko dlatego, że nie słyszy. Cecha biologiczna, coś, na co ta osoba nie miała wpływu, determinuje jej życie, nie pozwala spełnić marzeń.

W Polsce powstają spektakle z audiodeskrypcją i napisami/tłumaczeniem na PJM oraz interesujące projekty skierowane do tej grupy odbiorców. Jak jednak wynika z diagnoz Fundacji Kultury bez Barier oraz założonej przez nią Sieci Liderek i Liderów Dostępności, jest to wciąż bardzo mała liczba działań, które są raczej incydentalne, a nie regularne oraz strategicznie planowane. Najczęściej są one wynikiem inicjatywy pracowników, którym zależy na dostępności, zdecydowanie rzadziej dyrekcji.

Innowacja „Scena otwarta” polega na stworzeniu kursu teatralnego, którego program składać się będzie z dwóch części:

  • rocznego kursu teatralnego dla pełnosprawnych twórców teatralnych oraz twórców głuchych i z niepełnosprawnością wzroku, a także osób głuchych i z niepełnosprawnością wzroku zainteresowanych rozwojem artystycznym,
  • rezydencji artystycznej w instytucjach kultury, która pozwoli uczestnikom na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w praktyce, poznanie działania instytucji kultury, a także zdobycie (czasem pierwszych) osiągnięć do portfolio.

Dowiedz się więcej o innowacji z artykułu.