Pomiń menu

Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze

Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze to narzędzie włączającej edukacji teatralnej, dzięki której osoby o szczególnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz g/Głuche i słabosłyszące) mogą się twórczo rozwijać, a w dalszej perspektywie podjąć pracę w zawodowym teatrze.

Innowatorka:

Katarzyna Peplinska-Pietrzak

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

entuzjaści teatru – osoby o szczególnych potrzebach: niewidome, słabowidzące, g/Głuche, niedosłyszące oraz osoby „pełnosprawne”, zainteresowane sztuką i teatrem

Kto może wdrażać innowację:

Innowacja może być realizowana przez osoby zainteresowane wspieraniem i włączeniem społecznym osób o szczególnych potrzebach w teatrach publicznych, prywatnych, offowych, domach kultury lub szkołach teatralnych.

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

  • braku dostępnej edukacji teatralnej,
  • małej reprezentacji osób o szczególnych potrzebach wśród zawodowych aktorów i/lub reżyserów.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy i uczestniczki:

  • rozwijają się artystycznie,
  • wzmacniają wiarę we własne możliwości,
  • poznają ludzi z różnymi potrzebami,
  • nawiązują więzi i komunikują się z osobami z różnych grup,
  • robią pierwszy krok na drodze do profesjonalnej kariery teatralnej. 

Kto za tym stoi?

scena_portret Katarzyna Peplinska-Pietrzak