Pomiń menu

Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze

Innowatorka:

Katarzyna Peplinska-Pietrzak

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

entuzjaści teatru – osoby o szczególnych potrzebach: niewidome, słabowidzące, g/Głuche, niedosłyszące oraz osoby „pełnosprawne”, zainteresowane sztuką i teatrem

To narzędzie włączającej edukacji teatralnej, dzięki której osoby o szczególnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz g/Głuche i słabosłyszące) mogą się twórczo rozwijać, a w dalszej perspektywie podjąć pracę w zawodowym teatrze.

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

 • braku dostępnej edukacji teatralnej; 
 • małej reprezentacji osób o szczególnych potrzebach wśród zawodowych aktorów i/lub reżyserów;

Kto może wdrażać innowację?

Innowacja może być realizowana przez osoby zainteresowane wspieraniem i włączeniem społecznym osób o szczególnych potrzebach w teatrach publicznych, prywatnych, offowych, domach kultury lub szkołach teatralnych. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest zaangażowanie twórców i twórczynie teatralnych (reżyserów i reżyserki, aktorów i aktorki) lub twórców i twórczynie zajmujących się choreografią, tańcem oraz pracą z ruchem i ciałem, lub pedagogów i pedagożki teatru, edukatorów i edukatorki teatru.

O co należy szczególnie zadbać wdrażając innowację?

 • do zespołu prowadzącego zajęcia warto zaprosić osobę z niepełnosprawnością;  
 • warto konsultować program z potencjalnymi odbiorcami i odbiorczyniami; 
 • przestrzeń, w której prowadzone są zajęcia powinna być dostępna architektonicznie; 
 • kluczowe jest zadbanie o komunikację między osobami g/Głuchymi a niewidomymi oraz zapewnienie odpowiedniej liczby tłumaczy lub tłumaczek języka migowego.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy/czki:

 • rozwijają się artystycznie;
 • wzmacniają wiarę we własne możliwości; 
 • poznają ludzi z różnymi potrzebami;
 • nawiązują więzi i komunikują się z osobami z różnych grup;
 • robią pierwszy krok na drodze do profesjonalnej kariery teatralnej. 

Ile to kosztuje?

Przeprowadzenie warsztatów wymaga pokrycia kosztów: wynagrodzeń dla prowadzących, tłumaczy PJM oraz audiodeskrypcji, wynajmu przestrzeni, materiałów warsztatowych, materiałów informacyjno-rekrutacyjnych.