Pomiń menu

Romski w obrazkach

 „Romski w obrazkach” to audiowizualny słownik ułatwiający dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego zrozumienie języka polskiego i środowiska szkolnego. Innowacja w postaci mobilnej walizki, zawierającej tablet z wgraną aplikacją oraz komplety kart i spersonalizowanych książeczek do ćwiczeń i utrwalania wiedzy, jest przydatnym narzędziem dla uczniów romskich i ich asystentów, zwiększającym szanse edukacyjne grupy zagrożonej wykluczeniem.

Innowatorki:

Izabela Kolka i Barbara Prądzyńska

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

dzieci romskie pochodzenia rumuńskiego, uczące się w polskich szkołach, nieznające języka polskiego lub słabo nim się posługujące

Kto może wdrażać innowację:

osoby prowadzące zajęcia szkolne i pozaszkolne dla dzieci romskich pochodzenia rumuńskiego

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

Innowacja odpowiada na trudności z włączeniem dzieci romskich do systemu edukacji w polskich szkołach. Romowie i Romki nie znają języka polskiego lub znają go słabo, a nauczyciele i nauczycielki i asystenci i asystentki wielokulturowi także rzadko władają tymi językami. Trudności z komunikacją uniemożliwiają dzieciom romskim naukę, co prowadzi do wzrostu nierówności i ich wykluczenia.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Dzięki korzystaniu z „Romskiego w obrazkach” dzieci romskie: 

  • uczą się języka poprzez zabawę,
  • przełamują niechęć i trudności w pisaniu i czytaniu,
  • oswajają się z przestrzenią szkoły,
  • zapoznają się z kształtem lekcji,
  • zyskują śmiałość i umiejętność nawiązywania kontaktu dorosłymi w szkole,
  • poznają podstawy savoir-vivre szkolnego.

Kto za tym stoi?

5 Izabela Kolka
6 Barbara Prądzyńska