Pomiń menu

W Inkubatorze pomysłów wspieramy pomysły, których istota polega na tym, aby osoby, których życie z różnych powodów jest trudniejsze niż innych, mogły w sposób godny funkcjonować w swojej najbliższej społeczności i szerzej – w społeczeństwie. Wybraliśmy pomysły na nowe działania, które pozwolą ludziom w różny sposób dotkniętym przez los, być częścią tych społeczności, odnajdywać się w nich i je współtworzyć.