Pomiń menu123

Pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów zakończył się w październiku 2020 roku, drugi rozpoczniemy w marcu 2021 roku.

Do udziału w naborze zapraszamy:

  • osoby fizyczne;
  • grupy nieformalne, w tym m.in. grupy sąsiedzkie i grona znajomych;
  • różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. organizacje społeczne, instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, ale także ich jednostki budżetowe takie jak biblioteki, domy kultury czy szkoły), spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich, uczelnie wyższe, firmy, kościelne instytucje prawne.

Pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów rozpoczął się 15 września i trwał do 26 października 2020 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które miały pomóc zgłosić swój pomysł – m.in. debatę dotyczącą wykluczenia społecznego, webinarium i tzw. miksery. Więcej piszemy o nich w Wydarzeniach.

Zakładamy, że w naborze wyłonimy ok. 50 najciekawszych i najbardziej perspektywicznych pomysłów. Ich autorów przyjmiemy do Inkubatora pomysłów i będziemy z nimi dalej pracować nad wypracowaniem innowacji społecznych.