Pomiń menu123

Do udziału w naborze do Inkubatora pomysłów zapraszamy:

  • osoby fizyczne;
  • grupy nieformalne, w tym m.in. grupy sąsiedzkie i grona znajomych;
  • różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. organizacje społeczne, instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, ale także ich jednostki budżetowe takie jak biblioteki, domy kultury czy szkoły), spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich, uczelnie wyższe, firmy, kościelne instytucje prawne.

Pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów rozpoczyna się 15 września i potrwa do 26 października 2020 roku. W tym czasie zorganizujemy szereg wydarzeń, które pomogą zgłosić swój pomysł – m.in. debatę dotyczącą wykluczenia społecznego, webinarium i tzw. miksery. Więcej piszemy o nich w Wydarzeniach.

Zakładamy, że w naborze wyłonimy ok. 50 najciekawszych i najbardziej perspektywicznych pomysłów. Ich autorów przyjmiemy do Inkubatora pomysłów i będziemy z nimi dalej pracować nad wypracowaniem innowacji społecznych.

Drugi nabór rozpoczniemy w marcu 2021 roku.