Pomiń menu

Inkubator pomysłów 3

Nabór do Inkubatora pomysłów 3 zaplanowany jest na II połowę 2024 r. Wkrótce przedstawimy procedury Inkubatora pomysłów na lata 2024-2028.

Inkubator pomysłów 2

Nabór do Inkubatora pomysłów 2 rozpoczął się 6 września 2021 roku i trwał do 3 października 2021 roku. Do udziału w naborze zaprosiliśmy:

  • osoby fizyczne;
  • grupy nieformalne, w tym m.in. grupy sąsiedzkie i grona znajomych;
  • różnego rodzaju instytucje, w tym m.in. organizacje społeczne, instytucje publiczne (np. jednostki samorządu terytorialnego, ale także ich jednostki budżetowe takie jak biblioteki, domy kultury czy szkoły), spółdzielnie, koła gospodyń wiejskich, uczelnie wyższe, firmy, kościelne instytucje prawne.

W naborze wyłoniliśmy kilkadziesiąt najciekawszych i najbardziej perspektywicznych pomysłów. Ich autorów przyjęliśmy do Inkubatora pomysłów i wspólnie z nimi dalej pracujemy nad wypracowaniem innowacji społecznych.

***

Pierwszy nabór do Inkubatora pomysłów rozpoczął się 15 września i trwał do 26 października 2020 roku. W tym czasie zorganizowaliśmy szereg wydarzeń, które miały pomóc zgłosić swój pomysł – m.in. debatę dotyczącą wykluczenia społecznego, webinarium i tzw. miksery. Więcej piszemy o nich w Wydarzeniach.