Pomiń menu

Centralny Punkt Integracji

Centralny Punkt Integracji (CPI) to nowy sposób pracy z osobami doświadczającymi kryzysu bezdomności i zagrożonymi nią. Polega na stworzeniu fizycznej przestrzeni oraz warsztatach – arteterapeutycznych dla mężczyzn (związanych z tworzeniem i odbieraniem sztuki) oraz dotyczących pracy z ciałem dla kobiet.

 

Dzięki temu połączeniu – przestrzeni i warsztatów – osoby w kryzysie bezdomności mogą znaleźć wzmocnienie, poznawać swoje emocje, kształtować postawy prospołeczne oraz spędzić czas w sposób twórczy i bezpieczny.

Innowatorki:

Katarzyna Nicewicz i Marta Mikołajczyk | Fundacja Daj Herbatę

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

dorosłe osoby doświadczające kryzysu bezdomności lub zagrożone utratą domu

Kto może wdrażać innowację:

organizacje społeczne i inne instytucje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności

Na jakie problemy odpowiada innowacja?

 • niskiej samooceny osób w kryzysie bezdomności i przekonania o swojej bezradności,
 • braku dostępu do kultury dla osób w kryzysie bezdomności – jej odbierania, ale i tworzenia,
 • braku miejsc dziennego pobytu czy świetlic dla osób w kryzysie bezdomności,
 • negatywnego postrzegania osób w kryzysie bezdomności.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Podobnie jak wielu innych tego rodzaju działaniach, zachodzące zmiany są dość subtelne i trudno policzalne. Niemniej w wyniku przeprowadzonych badań i obserwacji pilotażu innowacji wiadomo, że dzięki udziałowi w CPI uczestnicy/czki:

 • lepiej organizują dzień – są bardziej punktualni, systematyczni,
 • są bardziej otwarci na ludzi,
 • są bardziej pewni siebie wierzą we własne możliwości,
 • mają większą chęć do obcowania ze sztuką i tworzenia jej,
 • zintegrowali się z grupą,
 • bardziej troszczą się o siebie, w tym zwracają uwagę na spożywane posiłki,
 • mocniej niż do tej pory koncentrują się na własnych potrzebach i dają sobie prawo do podejmowania własnych decyzji.

Kto za tym stoi?

2 Katarzyna Nicewicz
1 Marta Mikołajczyk