Pomiń menu

Arbuz Mobilny Uniwersalny

Innowatorzy:

Stowarzyszenie Arbuz

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

dzieci i młodzież wykluczona lub zagrożona wykluczeniem ze względu na m.in. rasę, religię, stan zdrowia czy orientację seksualną

Opis innowacji

 „Arbuz Mobilny Uniwersalny” to atrakcyjne spotkania dla młodzieży z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w formie warsztatów wykorzystujących mobilne studio muzyczno-filmowe. Dzięki udziałowi w wydarzeniach prowadzonych przez znanych artystów i artystki, uczestnicy i uczestniczki wzmacniają poczucie własnej wartości, tworząc profesjonalne produkcje. Prace wykonane podczas warsztatów (utwory muzyczne, filmowe i inne) przez osoby doświadczające wykluczenia, prezentowane są szerokiej publiczności. Dzięki temu społeczność ma szansę poznać osoby, które dotychczas były z różnych względów wykluczane.

Kto może wdrażać innowację?

Osoby pracujące z osobami zagrożonymi wykluczeniem, animatorzy i animatorki kultury oraz osoby, które chcą dzielić się swoją pasją, by włączać osoby wykluczone społecznie.

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

Innowacja odpowiada na problem dyskryminacji i wykluczenia społecznego wśród starszych dzieci i młodzieży. Testowanie innowacji było skupione na włączaniu społecznym osób z doświadczeniem uchodźstwa i migracji oraz dzieci z domu dziecka, ale może być stosowane w każdej grupie, która ma problem z integracją społeczną. 

O co należy szczególnie zadbać wdrażając innowację?

  • ważny jest wybór osoby prowadzącej – autorytetu (np. znanego muzyka, filmowca lub filmowczyni, artysty lub artystki), osoby, którą cechuje otwartość i empatia, a także posiadającej doświadczenie w pracy z grupami wrażliwymi;
  • głównym celem warsztatów jest integracja poprzez zabawę i twórczą pracę;
  • plan warsztatów powinien być dostosowany do potrzeb konkretnej grupy; 
  • może wystąpić konieczność zapewnienia wsparcia tłumacza i/lub psychologa.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Dzięki udziałowi w warsztatach osoby z grup wykluczonych: 

  • wzmacniają wiarę we własne możliwości;
  • integrują się z lokalną społecznością;
  • są doceniane przez rówieśników z grupy wykluczającej; 
  • są doceniane przez społeczność lokalną;
  • kreatywnie spędzają czas i mogą rozwijać się artystycznie;

Ile to kosztuje?

Przeprowadzenie warsztatów wymaga pokrycia kosztów: wynagrodzeń dla prowadzących, koordynatora, kierowcy, osób wspomagających, a także sfinansowania diet dla wolontariuszy oraz osób pracujących w księgowości, noclegów, kosztów amortyzacji samochodu, parkingu czy poczęstunku dla uczestników.