Pomiń menu

Karty usług w języku łatwym do czytania i rozumienia

Innowatorka:

Anna Szalast

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:
  • osoby z utrudnieniami w komunikacji, zwłaszcza będące w spektrum autyzmu
  • jednostki organizacyjne pomocy społecznej
Kto może wdrażać innowację:

jednostki organizacyjne pomocy społecznej

Opis innowacji

Osoby z deficytem percepcji oraz rozumienia relacji społecznych i sytuacji społecznych stanowią coraz większy odsetek odbiorców usług z zakresu pomocy społecznej. Innowacja ma ułatwić im kontakt z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej poprzez:

  • karty usług świadczonych różnego typu jednostki, kierowanych w szczególności do osób z niepełnosprawnością, przygotowane w języku łatwym do czytania i rozumienia, stworzone w formie edytowalnej, umożliwiającej personalizację treści, uwzględniającej specyfikę danej jednostki;
  • poradnik dla osób korzystających z usług, które mają utrudnienia w komunikacji, ułatwiający korzystanie z kart usług;
  • poradnik dla pracowników jednostek z informacjami o sposobach korzystania z kart usług oraz ich upowszechniania i użytkowania w kontakcie z klientem.

Karty i poradniki zostaną udostępnione jednostkom pomocy społecznej, regionalnym ośrodkom pomocy społecznej (w każdym województwie) oraz wydziałom polityki społecznej w urzędach wojewódzkich, sprawującym rolę kontrolną, decyzyjną i opiniotwórczą dla jednostek powiatowych, miejskich i gminnych.