Pomiń menu

Karta Krona

Innowatorzy:

Marta Kryń, Piotr Kajut, Piotr Derus i Emil Rojek (Stowarzyszenie Polska 2050)

Typ innowacji:

produkt/usługa

Odbiorcy innowacji:

osoby z chorobami jelit, samorząd, przedsiębiorcy

Kto może wdrażać innowację:

samorząd, podmioty prywatne

Opis innowacji

Według najnowszych badań na nieswoiste zapalenie jelit (NZJ) cierpi w Polsce ok. 50 000 osób, w tym dzieci. Osoby chore często wskazują na brak możliwości swobodnego przemieszczania się po mieście, uzależnianie swojego trybu i miejsca pracy, nauki i zamieszkania od możliwości szybkiego skorzystania z dostępnej toalety. W rezultacie, osoby zmagające się z NZJ często nie czują się bezpiecznie w przestrzeni miejskiej, przez co świadomie jej unikają. Takie długotrwałe wyłącznie z funkcjonowania w społeczeństwie często oznacza zmaganie się z problemami psychicznymi, poczuciem wykluczenia.

Efektem innowacji będzie plastikowa imienna karta Krona wraz ze zdjęciem będą kluczem do skorzystania z bezpłatnych toalet w prywatnych podmiotach, np. restauracjach, biurach czy sklepach. Podmioty, które zgodzą się na udostępnienie toalet, znajdą się na interaktywnej mapie i zostaną oznaczone niewielkimi naklejkami z logo projektu na drzwiach wejściowych. Rozmieszczenie miejsc, w których skorzystanie z toalety będzie bezpłatne, nie będzie przypadkowe. W innowacji chodzi bowiem o równomierne rozmieszczenie punktów, tak aby podczas swobodnego przemieszczenia się po mieście, po każdej jego dzielnicy, osoba chora mogła szybko znaleźć miejsce objęte działaniem karty.