Pomiń menu

Dzisiaj nie wystarczy chcieć naprawić świat – ważne, by umieć to robić sprawnie, szybko i sprytnie. Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się, jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące – choć skuteczne – rozwiązania zastępować nowymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

To, co odróżnia innowacje społeczne od innowacji innego rodzaju, to to, że społeczne są zarówno ich cele, jak i środki, które wykorzystują. Krótko mówiąc – tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

Arbuz Mobilny Uniwersalny

 „Arbuz Mobilny Uniwersalny” to atrakcyjne spotkania dla młodzieży z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w formie warsztatów wykorzystujących mobilne studio muzyczno-filmowe. Dzięki udziałowi w wydarzeniach prowadzonych przez znanych artystów i artystki, uczestnicy i uczestniczki wzmacniają poczucie własnej wartości, tworząc profesjonalne produkcje. Prace wykonane podczas warsztatów (utwory muzyczne, filmowe i inne) przez osoby doświadczające wykluczenia, prezentowane są szerokiej publiczności. Dzięki temu społeczność ma szansę poznać osoby, które dotychczas były z różnych względów wykluczane. »

Centralny Punkt Integracji

Centralny Punkt Integracji (CPI) to nowy sposób pracy z osobami doświadczającymi kryzysu bezdomności i zagrożonymi nią. Polega na stworzeniu fizycznej przestrzeni oraz warsztatach - arteterapeutycznych dla mężczyzn (związanych z tworzeniem i odbieraniem sztuki) oraz dotyczących pracy z ciałem dla kobiet. »

I Ty masz prawo być sobą – kompleksowe wsparcie dla opiekunów

„I Ty masz prawo być sobą!” to program kompleksowego wsparcia dla opiekunów i opiekunek osób w spektrum autyzmu oraz osób z niepełnosprawnościami. Składa się na niego cykl ośmiu warsztatów realizowanych za pomocą autorskiej metody 4O – otwieranie, ogarnianie, odpoczywanie, odkrywanie. Poza możliwością złapania oddechu i wyjścia z izolacji społecznej spotkania te mają jeszcze jeden cel – naukę pomocy samemu sobie oraz osobom w podobnej sytuacji. Warsztaty stają się punktem wyjścia i kluczowym elementem w procesie tworzenia grup samopomocowych. »

IMIG wsparcie prawne online dla migrantów i migrantek

Generator wniosków jest e-narzędziem, które pozwala migrantom i migrantkom w prosty sposób tworzyć pisma w sprawach administracyjnych. Użytkownik/czka odpowiadając na pytania w generatorze dostarcza informacji, które tworzą dokument gotowy do złożenia w sądzie czy urzędzie. Generator został stworzony przez doświadczonych prawników i prawniczki ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, specjalizujących się w prawie migracyjnym. Wzory pism są szczególnie użyteczne w przypadku, gdy użytkownik/czka musi przygotować w krótkim terminie pismo do sądu lub urzędu, a fachowa pomoc prawna jest dla niego/niej w tym momencie niedostępna.
»

,

Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników AAC

Innowacja umożliwia dorosłym użytkownikom i użytkowniczkom AAC bardziej aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, a także poznanie nowych osób oraz nawiązanie z nimi relacji. Innowacja polega na organizowaniu spotkań w formule online i offline dla dorosłych użytkowników i użytkowniczek AAC. »

Kulturalne Centrum Samopomocy – kultura inkluzywna

Upowszechnianie na większą skalę idei samopomocy w instytucjach i nie-instytucjach kultury oraz wypracowanie metody przygotowania tych jednostek do współpracy z oddolnymi grupami samopomocowymi. »

PoMOSTy

Wypracowanie modelu wsparcia młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii poprzez wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu będzie mogła mieć realny wpływ na rozdysponowanie środków pieniężnych w instytucji. »

, , ,

Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie

Powitalnik to narzędzie wsparcia dla rodziców, którzy otrzymują diagnozę o niepełnosprawności dziecka. Ma formę publikacji wręczanej rodzicom przez personel medyczny. Zawiera informator psychologiczny i prawny, bazę kontaktów do rodziców -przewodników z podobnym doświadczeniem, karty pracy ułatwiające komunikację między rodzicami i innymi bliskimi dziecka oraz  linki do nagrań i opisy technik umożliwiające redukcję stresu w sytuacjach kryzysowych »

,

Romski w obrazkach

"Romski w obrazkach" to audiowizualny słownik ułatwiający dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego zrozumienie języka polskiego i środowiska szkolnego. Innowacja w postaci mobilnej walizki, zawierającej interaktywny pdf oraz komplety kart i spersonalizowanych książeczek będzie przydatnym narzędziem dla uczniów romskich i ich asystentów, zwiększającym szanse edukacyjne grupy zagrożonej wykluczeniem. »

Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze

Narzędzie włączającej edukacji teatralnej, dzięki której osoby o szczególnych potrzebach (osoby z niepełnosprawnością wzroku oraz g/Głuche i słabosłyszące) mogą się twórczo rozwijać, a w dalszej perspektywie podjąć pracę w zawodowym teatrze. »

Teatr przy stole

Samotnym seniorom pomóc mogą łatwo dostępne gry fabularne, których reguły opracowane zostaną z myślą o osobach starszych. »

Warsztaty kulinarne dla osób w depresji i ich bliskich

Spotkania i wspólne gotowanie dla bliskich wspierających osoby chorujące na depresję, a także dla osób chorujących. »

Zin współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Innowacja polega na wydawaniu cyklicznej publikacji współtworzonej przez osoby przebywające w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. »