Pomiń menu

Dzisiaj nie wystarczy chcieć naprawić świat – ważne, by umieć to robić sprawnie, szybko i sprytnie. Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się, jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące – choć skuteczne – rozwiązania zastępować nowymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

To, co odróżnia innowacje społeczne od innowacji innego rodzaju, to to, że społeczne są zarówno ich cele, jak i środki, które wykorzystują. Krótko mówiąc – tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

,

Animator więzi

Innowacja polega na zapewnieniu mieszkańcom domów opieki dodatkowego wsparcia w osobie Animatora Więzi, który pomaga mieszkańcom w drobnych, ale ważnych sprawach. Ułatwia także komunikację między rodzinami mieszkańców a pracownikami, a także między samymi mieszkańcami, występując w roli bezstronnego obserwatora czy mediatora. »

,

Caffe Aktywni

Innowacja polega na stworzeniu wspólnej przestrzeni – Caffe Aktywni, w której młodzież z niepełnosprawnością intelektualną oraz seniorzy mogą się integrować, a także dzielić wiedzą i doświadczeniem. Oprócz tego prowadzone są warsztaty szkoleniowe dla obu grup. »

,

Lokator

Innowacja polega na łączeniu osób, które z różnych powodów potrzebują mieszkania (np. doświadczyli przemocy domowej, znajdują się w kryzysie bezdomności) ze starszymi osobami mieszkającymi samotnie i dysponującymi przestrzenią dla dodatkowej osoby. W zamian za mieszkanie lokatorzy pomagają swoim gospodarzom w codziennych czynnościach. »

,

Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich

Przetestowany na Podlasiu Nowy model hospicjum opiera się na dwóch filarach: dostosowaniu usług hospicyjnych do realnych potrzeb osób chorych na terenach wiejskich oraz na włączeniu do zespołu hospicyjnego opiekunek, które mogą wyręczać specjalistów w opiece nad chorymi oraz zapewniać pomoc wytchnieniową dla opiekunów osób chorych. »

Proste i pomocne

Zestaw 10 narzędzi do terapii osób starszych z zaburzeniami funkcji poznawczych.
Narzędzia zostały zaprojektowane tak, aby mogli je samodzielnie wykonać opiekunowie seniorów. Jednocześnie zespół ekspertów zadbał, aby wszystkie narzędzia miały wartość terapeutyczną i były dostosowane do potrzeb i możliwości osób starszych, a jednocześnie pozwalały na aktywny udział opiekuna w terapii. »

Seniorat - i co dalej

Ikony-oznaczenia, które ułatwiają orientację w przestrzenni kuchennej osobom z problemami z pamięcią. Ikonom towarzyszy zestaw rekomendacji dotyczących uporządkowania przestrzeni tak, aby chory mógł korzystać z niej w jak najlepszym stopniu i aby nie stwarzała ona dla niego zagrożenia. »

,

Sztafeta pokoleń

Pomysł polega na zainicjowaniu i utrwaleniu działań, które pozwolą na połączenie potencjałów Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas. Te liczne struktury, działające przy jednej organizacji, bardzo rzadko ze sobą współpracują, a dzięki nowym metodom możliwa będzie stała współpraca międzypokoleniowa i wspólne działania na rzecz osób zależnych. »

Teatr przy stole

Samotnym seniorom pomóc mogą łatwo dostępne gry fabularne, których reguły opracowane zostaną z myślą o osobach starszych. »