Pomiń menu

Teatr przy stole

Innowacja opiera się na przygotowanych scenariuszach gier fabularnych, których reguły zostały opracowane z myślą o osobach starszych i z uwzględnieniem ich potrzeb. Istotna jest tutaj rola osoby prowadzącej spotkanie – czyli mistrza/mistrzyni gry (wolontariusza/ki czy pracowni(cz)ka instytucji), który/a prowadzi uczestników i uczestniczki przez grę na podstawie przygotowanych scenariuszy. Do przeprowadzenia gry wykorzystać można wydrukowane, dostępne w internecie karty metaforyczne lub np. z gry Dixit.

Innowatorzy:

Tomasz Piątek i Joanna Luśnia

Typ innowacji:

produkt: modele oraz scenariusze gier dla osób starszych

Odbiorcy innowacji:

seniorzy i seniorki żyjący w miastach, mało aktywni społecznie, mieszkający samotnie, posiadający sporo wolnego czasu

Kto może wdrażać innowację:

instytucje działające z lub na rzecz osób starszych, w tym m.in. kluby seniora, ośrodki wsparcia kierujące swoją ofertę do osób starszych, domy sąsiedzkie, miejsca aktywności lokalnej, domy kultury, organizacje społeczne

Na jakie problemy odpowiada innowacja?

  • osamotnienie osób starszych, szczególnie w dużych miastach,
  • bariery i/lub brak dostępu do aktywności i rozrywek dostosowanych do tej grupy wiekowej,
  • niska jakość dostępnych form spędzania wolnego czasu,
  • ograniczone środki finansowe na realizowanie nowych działań przez organizacje wspierające seniorów i seniorki.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

  • odnalezienie nowego, kreatywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla seniorów,
  • zmniejszenie problemu odosobnienia i izolacji osób starszych – interpersonalny charakter gier fabularnych,
  • pomoc osobom wycofanym, niechętnym do udziału w tradycyjnych zajęciach grupowych,
  • integracja międzypokoleniowa, 
  • wzrost poczucia sprawczości poprzez tworzenie opowieści.

Kto za tym stoi?

tomek_piatek Tomasz Piątek
joanna_lusnia Joanna Luśnia