Pomiń menu

Warsztaty kulinarne dla osób w depresji i ich bliskich to innowacja polegająca na stworzeniu poradnika dotyczącego depresji dla osób chorujących i ich bliskich oraz wsparcie tych osób poprzez warsztaty kulinarne. Ważnym elementem innowacji jest strona internetowa – depresjaodkuchni.pl – dzięki której można zapoznać się z materiałami informacyjnymi w temacie zdrowia psychicznego lub zapisać się na warsztaty. Innowacja wykorzystuje dwa kanały wsparcia osób w depresji: psychoedukację oraz wspólną aktywność.

Warsztaty kulinarne dla osób w depresji i ich bliskich

Innowatorka:

Anna Maria Czaja

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego ze zdiagnozowaną depresją oraz ich bliscy (rodzina, partnerzy, przyjaciele)

Kto może wdrażać innowację:

instytucje, które na co dzień oferują wsparcie dla osób w kryzysie psychicznym z depresją: instytucje samorządowe, w tym ośrodki polityki społecznej, domy sąsiedzkie, centra aktywności lokalnej, ale także ośrodki zdrowia psychicznego oraz szkoły gastronomiczne, szkoły i ośrodki edukacyjne dysponujące odpowiednim zapleczem

Na jakie problemy społeczne odpowiada innowacja?

Temat depresji dotyka coraz większej liczby osób – według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w styczniu 2023 roku w Polsce na depresję chorowało 1,2 mln osób. Choroba ta ma wpływ zarówno na życie osób chorych, jak i ich bliskich. 

Depresja zmienia zachowanie oraz relacje osób chorych, które często cierpią w samotności. Zdarza się, że osoby bliskie, a czasem nawet sami chorzy, nie rozumieją swojego stanu lub nie potrafią mówić o swojej chorobie. W konsekwencji często wycofują się z aktywności społecznych i relacji. 

Czynnikiem pozytywnie wpływającym na zdrowienie w depresji jest wsparcie bliskich. Niestety, w wielu przypadkach osobom bliskim brakuje wiedzy o tym, jak skutecznie wspierać osobę w depresję i jak włączać ją w aktywność.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

Udział w warsztatach, które zostały przeprowadzone w ramach pilotażu innowacji był dla uczestników i uczestniczek dobrą okazją, aby opuścić dom i nawiązać kontakty społeczne. Uczestnicy i uczestniczki zauważali dzięki temu poprawę samopoczucia, a także wzrost poczucia sprawczości. Z kolei poprzez lekturę podręczników osoby chore oraz ich bliscy mogą lepiej zrozumieć sytuację, w której się znaleźli i poszerzyć wiedzę o depresji oraz sposobach radzenia sobie z nią.