Pomiń menu

Zin współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Choć osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców na terenie Polski mogą swobodnie opuszczać jego teren, a ich dzieci uczęszczają do szkół, to tryb życia ubiegających się o ochronę jest naznaczony niepewnością, tymczasowością i oczekiwaniem na decyzje urzędowe. Stworzona innowacja polega na wydawaniu niezależnej publikacji, którą przygotowuje grupa autorów i autorek, przebywających w takich ośrodkach.

Gazetka w formie zina to zbiór pierwszoosobowych świadectw i historii, ale też płaszczyzna wymiany doświadczeń. Podczas procesu tworzenia uczestnicy i uczestniczki biorą udział w warsztacie psychologicznym poświęconym samorozwojowi i wzmocnieniu.

Innowator:

Aleksander Grzybek

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

migranci i migrantki, osoby przebywające w miejscach tymczasowego zamieszkania (ośrodkach otwartych), oczekujące na legalizację swojego pobytu w Polsce

Kto może wdrażać innowację:

organizacje wspierające osoby z doświadczeniem uchodźstwa, zajmujące się migrantami i migrantkami, świetlice wielokulturowe, kawiarnie społecznościowe oraz centra wielokulturowe

Na jakie problemy odpowiada innowacja?

  • lęk, strach i wrogie postawy społeczeństwa wobec osób z innych krajów,
  • brak rzetelnej wiedzy i osobistych doświadczeń z osobami z doświadczeniem migracyjnym wśród lokalnej społeczności,
  • brak integracji między osobami przebywającymi w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców,
  • brak zajęć i ograniczone kontakty ze środowiskiem zewnętrznym,
  • mała wymiana informacji ze środowiskiem zewnętrznym – najbliższą okolicą, jak i między podobnymi ośrodkami na terenie kraju.

Jak innowacja pomaga odbiorcom?

  • psychiczne wzmocnienie uczestników i uczestniczek, poprzez wspieranie ich poczucia sprawczości i możliwości wyrażenia siebie w namacalnej formie,
  • szansa bycia zauważonym/ą i docenionym/ą zarówno przez osoby z najbliższego otoczenia, jak i spoza ośrodka,
  • wyjście z monotonii i nudy, aktywizacja społeczna,  
  • integracja między osobami wewnątrz samego ośrodka, a także (w dalszej perspektywie) wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami i osobami, które taki pobyt mają już za sobą,
  • zdobycie nowych kompetencji i praktycznego doświadczenia.

Bardzo potrzebne, otwierają ludzi na problem uchodźców i budzą wrażliwość” powiedziała osoba uczestnicząca w spotkaniu autorów i autorek zine z mieszkańcami i mieszkankami Grudziądza.

Kto za tym stoi?

alek_grzybek Aleksander Grzybek