Pomiń menu

Dzisiaj nie wystarczy chcieć naprawić świat – ważne, by umieć to robić sprawnie, szybko i sprytnie. Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się, jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące – choć skuteczne – rozwiązania zastępować nowymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

To, co odróżnia innowacje społeczne od innowacji innego rodzaju, to to, że społeczne są zarówno ich cele, jak i środki, które wykorzystują. Krótko mówiąc – tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

Arbuz Mobilny Uniwersalny

 „Arbuz Mobilny Uniwersalny” to atrakcyjne spotkania dla młodzieży z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w formie warsztatów wykorzystujących mobilne studio muzyczno-filmowe. Dzięki udziałowi w wydarzeniach prowadzonych przez znanych artystów i artystki, uczestnicy i uczestniczki wzmacniają poczucie własnej wartości, tworząc profesjonalne produkcje. Prace wykonane podczas warsztatów (utwory muzyczne, filmowe i inne) przez osoby doświadczające wykluczenia, prezentowane są szerokiej publiczności. Dzięki temu społeczność ma szansę poznać osoby, które dotychczas były z różnych względów wykluczane. »

IMIG wsparcie prawne online dla migrantów i migrantek

Generator wniosków jest e-narzędziem, które pozwala migrantom i migrantkom w prosty sposób tworzyć pisma w sprawach administracyjnych. Użytkownik/czka odpowiadając na pytania w generatorze dostarcza informacji, które tworzą dokument gotowy do złożenia w sądzie czy urzędzie. Generator został stworzony przez doświadczonych prawników i prawniczki ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, specjalizujących się w prawie migracyjnym. Wzory pism są szczególnie użyteczne w przypadku, gdy użytkownik/czka musi przygotować w krótkim terminie pismo do sądu lub urzędu, a fachowa pomoc prawna jest dla niego/niej w tym momencie niedostępna.
»

,

Romski w obrazkach

"Romski w obrazkach" to audiowizualny słownik ułatwiający dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego zrozumienie języka polskiego i środowiska szkolnego. Innowacja w postaci mobilnej walizki, zawierającej interaktywny pdf oraz komplety kart i spersonalizowanych książeczek będzie przydatnym narzędziem dla uczniów romskich i ich asystentów, zwiększającym szanse edukacyjne grupy zagrożonej wykluczeniem. »

Zin współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Innowacja polega na wydawaniu cyklicznej publikacji współtworzonej przez osoby przebywające w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. »