Pomiń menu

Dzisiaj nie wystarczy chcieć naprawić świat – ważne, by umieć to robić sprawnie, szybko i sprytnie. Wykorzystując najlepsze możliwe środki, znajdując połączenia, których nikt wcześniej nie znalazł, zastanawiając się, jak ten sam problem można rozwiązać lepiej niż zrobili to poprzednicy, a istniejące – choć skuteczne – rozwiązania zastępować nowymi. To właśnie, w dużym uproszczeniu, kryje się pod pojęciem innowacji społecznych – chodzi po prostu o poszukiwanie jeszcze lepszych, nowatorskich rozwiązań odpowiadających na potrzeby społeczne i służących naprawie choćby małego wycinka rzeczywistości.

To, co odróżnia innowacje społeczne od innowacji innego rodzaju, to to, że społeczne są zarówno ich cele, jak i środki, które wykorzystują. Krótko mówiąc – tworzone są przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

,

Animator więzi

Innowacja polega na zapewnieniu mieszkańcom domów opieki dodatkowego wsparcia w osobie Animatora Więzi, który pomaga mieszkańcom w drobnych, ale ważnych sprawach. Ułatwia także komunikację między rodzinami mieszkańców a pracownikami, a także między samymi mieszkańcami, występując w roli bezstronnego obserwatora czy mediatora. »

, ,

Czułość

Czułość to wypracowany partycypacyjnie zeszyt rozwiązań architektonicznych i projektowych zgodnych ze standardami dostępności do samodzielnego wdrożenia w miejscu użyteczności publicznej (np. kawiarniach, klubach, restauracjach, bibliotekach, świetlicach) przez osoby zarządzające daną przestrzenią. »

,

Klub dyskusyjny dla dorosłych użytkowników AAC

Innowacja umożliwia dorosłym użytkownikom i użytkowniczkom AAC bardziej aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, a także poznanie nowych osób oraz nawiązanie z nimi relacji. Innowacja polega na organizowaniu spotkań w formule online i offline dla dorosłych użytkowników i użytkowniczek AAC. »

Ogród leczy

Ogród leczy zapewnia osobom, które z przyczyn zdrowotnych bądź zaawansowanego wieku nie są w stanie zajmować się rekreacyjną uprawą ogródka, możliwość pracy przy własnym kawałku ziemi, dzięki specjalnie przystosowanym dla takich osób ogródkom społecznym. Pozwala różnym społecznościom zaprojektować taki ogród, dowolnie dostosowując go do swoich potrzeb. W efekcie tworzy się wspólna przestrzeń, w której integrować się mogą również osoby, które wcześniej nie miały takiej możliwości. »

, , ,

Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie

Powitalnik to narzędzie wsparcia dla rodziców, którzy otrzymują diagnozę o niepełnosprawności dziecka. Ma formę publikacji wręczanej rodzicom przez personel medyczny. Zawiera informator psychologiczny i prawny, bazę kontaktów do rodziców -przewodników z podobnym doświadczeniem, karty pracy ułatwiające komunikację między rodzicami i innymi bliskimi dziecka oraz  linki do nagrań i opisy technik umożliwiające redukcję stresu w sytuacjach kryzysowych »

Trenerzy wsparcia

Program wsparcia osób po amputacji w radzeniu z codziennymi czynnościami, poprawieniu ich samopoczucia oraz powrocie na rynek pracy. Pomagają w tym Trenerzy wsparcia – ludzie, którzy już wcześniej mieli podobne przeżycia i mogą teraz dzielić się swoim doświadczeniem i samą swoją osobą świadczyć, że istnieje szansa na normalne życie po amputacji. »