Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

, ,

Być i żyć – razem silni

Innowacja obejmuje warsztaty i grupę wsparcia dla rodziców oraz równoległe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa. »

, ,

Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie

Wsparcie rodziców znajdujących się w sytuacji diagnozy niepełnosprawności nowonarodzonego dziecka »

, ,

RODzinnie i zielono

Innowacja zakłada otwarcie rodzinnych ogródków działkowych (ROD-ów) na grupy osób doświadczających wykluczenia. Celem innowacji jest wykorzystanie już istniejących zasobów (ogródków działkowych) do tworzenia nowych relacji społecznych i budowania społeczności otwartych na siebie i niosących sobie pomoc. »

Smart.Edu

Smart.Edu to innowacja, której produktem jest portal edukacyjny dla pedagogów, terapeutów i opiekunów osób z niepełnosprawnościami zawierający szereg pomocy dydaktycznych przydatnych w codziennej pracy terapeutycznej. »

Wędrujące skrzynki

Wędrujące skrzynki to innowacja, która wykorzystuje - niespotykany dotąd w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną - teatr ilustracji Kamishibai jako narzędzie edukacyjno-artystyczne służące ich integracji z różnymi grupami ze społeczności lokalnej. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną będzie wspólnie tworzyć teatr Kamishibai, a następnie wychodzić z nim w przestrzeń miasta. »

, ,

Wzmocnienie w pigułce – Parent Empowerment Program

Zniwelowanie syndromu wykluczenia społecznego, jakiego doświadczają rodziny żyjące w cieniu niepełnosprawności. »

Zdal(NI)

Innowacja polega na stworzeniu modelu pracy zdalnej dla instytucji dziennego pobytu, których klientami są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, na wypadek sytuacji, kiedy instytucja nie może działać w trybie stacjonarnym lub kiedy pojedynczy uczestnicy zmuszeni są do długotrwałej nieobecności, np. ze względu na chorobę. »