Pomiń menu

RODzinnie i zielono

Innowatorzy:

Fundacja Zaprojektowane do Działania

Typ innowacji:

metoda działania

Odbiorcy innowacji:
  • osoby z niepełnosprawnością ruchową i/lub intelektualną i ich opiekunowie,
  • osoby w kryzysie bezdomności,
  • właściciele/-ki działek ROD
Kto może wdrażać innowację:

RODzinnie i zielono

Z rodzinnych ogrodów działkowych (ROD-ów) korzysta około 4 mln osób. To niemal 10% społeczeństwa. Działki to zielony azyl w mieście, niestety dostępny tylko dla małej grupy, przez innych oglądany przez płot lub siatkę.

Celem innowacji „RODzinnie i zielono” jest wspólne z działkowiczkami i działkowcami zdiagnozowanie żyjących w okolicy grup osób doświadczających wykluczenia, a następnie zaproszenie ich na działki do udziału w organizowanych tam wydarzeniach, warsztatach, wspólnych pracach ogrodowych itp. Z tak zanimowanej wspólnoty skorzystają obie strony – i działkowcy (często są to samotni seniorzy i seniorki, którzy chętnie przyjmą towarzystwo i wsparcie w pracach w ogrodzie), i osoby na różne sposoby doświadczające wykluczenia (potrzebujące wytchnienia na łonie natury i ożywczych interakcji z innymi ludźmi).

Elementem innowacji będzie też stworzenie podręcznika dobrych praktyk otwierania ROD-ów.

Poznaj bliżej innowację (kliknij)