Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Domino

Celem innowacji jest zbudowanie więzi sąsiedzkich między mieszkańcami danego bloku/klatki służących ograniczeniu anonimowości, zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa i wspólnoty oraz zaangażowania w życie sąsiedzkie, a także wzmocnieniu wzajemnej pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach oraz stworzeniu przestrzeni do wspólnej zabawy i aktywnego spędzania czasu wolnego. »

Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności

Innowacja zakłada przygotowanie lokalnych liderów i liderek (sołtysek i sołtysów, członkiń kół gospodyń wiejskich, osób z lokalnych organizacji społecznych) z małych miejscowości do prowadzenia edukacji finansowej mieszkańców - osób ubogich, bezrobotnych, zadłużonych, samotnych czy pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin. »

Posiłki mocy

Innowacja polega na przekazywaniu osobom w potrzebie odebranego od producentów lub sprzedawców jedzenia z bliską datą ważności, które inaczej mogłoby zostać zmarnowane. Jego odbiorcami są osoby, które ze względu na niepełnosprawność swoją lub członka rodziny mają problem związany z mobilnością i trudniej im opuszczać dom, żeby samodzielnie zrobić zakupy. »

Rodzina z sąsiedztwa

Rodzina z sąsiedztwa to innowacja, która polega na zbudowaniu sieci relacji sąsiedzkich w celu stworzenia grupy wymiany opieki nad dziećmi. Budowanie sieci relacji będzie oparte na klubie zabawowym dla dzieci i zajęciach dla rodziców, które będą przygotowywały i zachęcały do wzajemnej pomocy w opiece nad dziećmi. Platformą do wymiany opieki będzie moderowana grupa na Facebooku. »

, ,

RODzinnie i zielono

Innowacja zakłada otwarcie rodzinnych ogródków działkowych (ROD-ów) na grupy osób doświadczających wykluczenia. Celem innowacji jest wykorzystanie już istniejących zasobów (ogródków działkowych) do tworzenia nowych relacji społecznych i budowania społeczności otwartych na siebie i niosących sobie pomoc. »