Pomiń menu

Wędrujące skrzynki

Innowatorki:

Kalina Patek, Małgorzata Górna i Iwona Zielonka

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

osoby z niepełnosprawności intelektualną oraz ich rodzice/opiekunowie

Kto może wdrażać innowację:

Opis innowacji

Kamishibai to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny. Kamishibai można porównać do wędrownego teatru marionetkowego, w którym miejsce lalek zajmują obrazy. Kartonowe plansze z obrazkami opowiadają historię, a każda plansza przedstawia kolejny fragment opowieści.

Wykorzystanie Kamishibai do pracy z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną pozwoli jej na zdobycie nowych umiejętności, rozwinięcie kompetencji społecznych i ułatwienie nawiązania kontaktów ze społecznością lokalną. Rodzice dzieci zaangażowanych w tworzenie teatru będą mogli spędzić swój wolny wspólnie z nimi.

Innowacja zakłada opracowanie metody obejmującej nie tylko proces wspólnego tworzenia teatru, lecz także działań integracyjnych, takich jak np. pikniki sąsiedzkie, podczas których młodzież będzie miała szanse zaprezentować efekty swojej pracy.

Poznaj historię pomysłu i jej innowatorki.

Przeczytaj artykuł o innowacji w Tygodniku Krąg.