Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

, ,

Być i żyć – razem silni

Innowacja obejmuje warsztaty i grupę wsparcia dla rodziców oraz równoległe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa. »

Edukacyjny self-service

Innowacja zakłada stworzenie przestrzeni rozwoju, wsparcia i wymiany doświadczeń dla osób z atopowym zapaleniem skóry (AZS), o pogorszonym wyglądzie, wycofanych z życia, z obniżonym nastrojem. Łączy ona dwa działania: stworzenie strony internetowej i linii telefonicznej dla osób poszukujących wiedzy nt. choroby i kontaktu z innymi chorymi oraz zebranie grupy wolontariuszy, którzy będą je obsługiwać, a jednocześnie tworzyć społeczność osób z AZS. »

Karta Krona

Innowacja służy aktywizacji osób wykluczonych z uwagi na choroby jelit, które w wyniku braków w infrastrukturze komunalnej nie mogą swobodnie korzystać z przestrzeni publicznej miasta, w którym żyją lub które odwiedzają. Polega na stworzeniu systemu dla osób posiadających imienne karty umożliwiającego im korzystanie z toalet podmiotów prywatnych. »

Karty usług w języku łatwym do czytania i rozumienia

Na innowację składają się karty usług dostępnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, poradnik dla klientów takich jednostek, którzy mają trudności w komunikacji, oraz ścieżka wprowadzenia do jednostek docelowych (szkolenia i poradnik dla pracowników jednostek). »

, ,

Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie

Wsparcie rodziców znajdujących się w sytuacji diagnozy niepełnosprawności nowonarodzonego dziecka »

Słyszalne

Innowacja polega na opracowaniu scenariusza i przeprowadzeniu cyklu warsztatów artystycznych dla kobiet z zaburzeniami odżywiania, zwieńczonego publicznym pokazem przygotowanym na podstawie powstałych na warsztatach tekstów. »

Warsztaty kulinarne dla osób w depresji i ich bliskich

Spotkania i wspólne gotowanie dla bliskich wspierających osoby chorujące na depresję, a także dla osób chorujących. »

, ,

Wzmocnienie w pigułce – Parent Empowerment Program

Zniwelowanie syndromu wykluczenia społecznego, jakiego doświadczają rodziny żyjące w cieniu niepełnosprawności. »