Pomiń menu

Osoby chore i z zaburzeniami

Wybierz inną innowację

Wzmocnienie w pigułce – Parent Empowerment Program

Innowatorki:

Lidia Bentkowska, Monika Cieslińska, Magdalena Malek, Małgorzata Skweres-Kuchta – Fundacja Platynowa Drużyna

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

rodzice dzieci dotkniętych niepełnosprawnością

Platynowy Parent Empowerment to program wzmocnienia rodzica dotkniętego trudem opieki i walki o zdrowie dziecka z niepełnosprawnością. Głównym celem innowacji jest zniwelowanie syndromu wykluczenia społecznego, jakiego doświadczają rodziny żyjące w cieniu niepełnosprawności. Efekt wzmocnienia ma nastąpić nie tylko poprzez budowę/odbudowę poczucia własnej wartości, ale także poprzez wyposażenie rodzica w wiedzę i niezbędne narzędzia. To znacznie ułatwi życie opiekuna znajdującego się w nowej rzeczywistości bez uszczerbku dla jego relacji społecznych. Na program składają się cykl warsztatów oraz wydarzeń budujących poczucie wartości i potencjał rodzica w zakresie kompetencji niezbędnych w jego roli.