Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

, ,

Być i żyć – razem silni

Innowacja obejmuje warsztaty i grupę wsparcia dla rodziców oraz równoległe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa. »

Joga w okularach

Innowacja ma zachęcić szkoły jogi do rozszerzenia swojej oferty o zajęcia, w których mogą brać udział osoby z niepełnosprawnością wzroku, poprzez otwarcie regularnych lekcji dla osób niewidomych i/lub utworzenie dedykowanych zajęć „Joga w opaskach”, podczas których wszyscy uczestnicy będą ćwiczyć z zasłoniętymi oczami. »

Klub dyskusyjny dla dorosłych osób niemówiących

Innowacja polega na organizowaniu spotkań on-line i off-line dla dorosłych osób niemówiących, podczas których będą miały okazję do rozmowy z zachowaniem wszystkich zasad kontaktu przy użyciu alternatywnych i wspomagających form komunikacji. Jej celem jest podniesienie jakości życia, umożliwienie podzielenia się doświadczeniami i kształtowanie poczucia podmiotowości. »

Migaj ze mną

Rozwój edukacji i kultury osób niesłyszących, a także niwelowanie barier między światem słyszących i niesłyszących. »

, ,

Powitalnik – przewodnik po rodzicielstwie

Wsparcie rodziców znajdujących się w sytuacji diagnozy niepełnosprawności nowonarodzonego dziecka »

Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze

Innowacja polega na stworzeniu kursu teatralnego, który łączy potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, g/Głuchych i tzw. osób pełnosprawnych. Jej celem jest dostępna, inkluzywna edukacja artystyczna oraz zwiększenie widoczności twórców z niepełnosprawnością w zawodowym teatrze. »

, ,

Wzmocnienie w pigułce – Parent Empowerment Program

Zniwelowanie syndromu wykluczenia społecznego, jakiego doświadczają rodziny żyjące w cieniu niepełnosprawności. »