Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Baza danych medycznych osób w kryzysie bezdomności

Stworzenie bazy danych osób w kryzysie bezdomności gromadzącej historię podejmowanych działań medycznych. »

Bezdomni dla bezdomnych

Innowacja polega na przeszkoleniu osób w kryzysie bezdomności, na co dzień przebywających w jeleniogórskich schroniskach i noclegowni, do roli streetworkerów pracujących w środowisku osób nie posiadających mieszkania i przebywających w przestrzeni publicznej lub miejscach niemieszkalnych. »

Centralny Punkt Integracji

Centralny Punkt Integracji (CPI) to nowy sposób pracy z osobami doświadczającymi kryzysu bezdomności i zagrożonymi nią. Polega na stworzeniu fizycznej przestrzeni oraz warsztatach - arteterapeutycznych dla mężczyzn (związanych z tworzeniem i odbieraniem sztuki) oraz dotyczących pracy z ciałem dla kobiet. »

, ,

RODzinnie i zielono

Innowacja zakłada otwarcie rodzinnych ogródków działkowych (ROD-ów) na grupy osób doświadczających wykluczenia. Celem innowacji jest wykorzystanie już istniejących zasobów (ogródków działkowych) do tworzenia nowych relacji społecznych i budowania społeczności otwartych na siebie i niosących sobie pomoc. »