Pomiń menu123

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

ARBUZ mobilny, uniwersalny

"ARBUZ mobilny, uniwersalny" to kultura, sztuka i pomoc, która szuka odbiorców i do nich dociera. Na pomysł składa się cykl zajęć muzycznych i filmowych dla imigrantów prowadzonych przez znanego artystę w mobilnym studio zorganizowanym w busie. Początkowo w grupie, potem indywidualnie artysta pokazuje swój warsztat i pracuje z uczestnikami nad ich autorskimi utworami. W ramach podsumowania cyklu uczestnicy i towarzyszący im artysta spotykają się ze środowiskiem, w którym przebywają imigranci, dzieląc się efektami swojej pracy. »

Know your rights

Know your rights to generator pism dla osób z doświadczeniem migracji, który pozwoli użytkowni(cz)kom na sporządzenie podstawowych pism użytecznych w ich procedurach administracyjnych i sądowych w Polsce. W generatorze znajdą się m.in. wnioski o dostęp do akt sprawy, proste odwołania, zażalenia, wezwanie nieuczciwego pracodawcy do zapłaty, wniosek o przedłużenie terminu do złożenia dokumentów. Będą to starannie zaprojektowane pisma, które sprawiają cudzoziemcom w Polsce największy problem. Odpowiadając na zestaw pytań oraz wpisując określone dane, osoba korzystająca z generatora otrzyma gotowe pismo wraz z instrukcją dalszego postępowania. »

One for all, all for one

"One for all, all for one" to program wsparcia integracji migrantów/ek w społecznościach lokalnych w małych i średniej wielkości miastach w Polsce poprzez wsparcie liderów/ek grup nieformalnych i organizacji działających na rzecz integracji imigrantów/ek i społeczeństwa przyjmującego oraz współpracę z lokalnym samorządem nakierowaną na przygotowanie planu integracji na bazie lokalnych zasobów. »

Romski w obrazkach

"Romski w obrazkach" to audiowizualny słownik ułatwiający dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego zrozumienie języka polskiego i środowiska szkolnego. Innowacja w postaci mobilnej walizki, zawierającej interaktywny pdf oraz komplety kart i spersonalizowanych książeczek będzie przydatnym narzędziem dla uczniów romskich i ich asystentów, zwiększającym szanse edukacyjne grupy zagrożonej wykluczeniem. »

sayBabel 2.0

Innowacja sayBabel 2.0 to warsztaty prowadzone w języku angielskim na społecznie i ekologicznie ważne tematy. To przestrzeń na szlifowanie umiejętności językowych i zwiększanie wrażliwości, poznawanie ludzi z różnych grup społecznych, poszerzanie sieci znajomych oraz odzyskiwanie motywacji do działania i poczucia sprawstwa. »

Turnusy mieszkaniowo-asystenckie - cohousing dla uchodźców i uchodźczyń

Celem innowacji jest stworzenie i realizacja indywidualnych programów wsparcia asystenckiego połączonych z zapewnieniem tanich pokojów do wynajęcia we wspólnym mieszkaniu dla uchodźców. Programy nastawione są na dążenie do usamodzielnia się. Planowane są mieszkania dla dwóch grup - osób, które nie mają możliwości być samodzielne finansowo, i takich, które mogą w ciągu roku podjąć pracę i wynająć pokój samodzielnie. »