Pomiń menu

Aby zobaczyć listę wszystkich innowacji, które powstały w tej edycji Inkubatora pomysłów, zaznacz w wyszukiwarce wszystkie obszary lub tematy.

Jeśli chcesz zobaczyć, jakie innowacje testowaliśmy w poprzedniej edycji, wejdź na tę stronę.

Arbuz Mobilny Uniwersalny

„Arbuz Mobilny Uniwersalny” to atrakcyjne spotkania dla młodzieży z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w formie warsztatów wykorzystujących mobilne studio muzyczno-filmowe. Dzięki udziałowi w wydarzeniach prowadzonych przez znanych artystów i artystki, uczestnicy i uczestniczki wzmacniają poczucie własnej wartości, tworząc profesjonalne produkcje. Prace wykonane podczas warsztatów (utwory muzyczne, filmowe i inne) przez osoby doświadczające wykluczenia, prezentowane są szerokiej publiczności. Dzięki temu społeczność ma szansę poznać osoby, które dotychczas były z różnych względów wykluczane. »

Escape the social exclusion

Innowacja polega na stworzeniu pudełka z łamigłówkami i puzzlami (Escape Box), które będzie można wykorzystać w edukacji włączającej dotyczącej osób wykluczonych ze względu na pochodzenie etniczne. »

Know your rights - generator wniosków

Generator wniosków jest e-narzędziem, które pozwala migrantom i migrantkom w prosty sposób tworzyć pisma w sprawach administracyjnych. Użytkownik/czka odpowiadając na pytania w generatorze dostarcza informacji, które tworzą dokument gotowy do złożenia w sądzie czy urzędzie. Generator został stworzony przez doświadczonych prawników i prawniczki ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, specjalizujących się w prawie migracyjnym. Wzory pism są szczególnie użyteczne w przypadku, gdy użytkownik/czka musi przygotować w krótkim terminie pismo do sądu lub urzędu, a fachowa pomoc prawna jest dla niego/niej w tym momencie niedostępna.
»

Ludzie Ludziom

Licealiści wyszli z inicjatywą stworzenia grup wolontariuszy, którzy byliby przewodnikami dla cudzoziemców, pomagając im odnaleźć się w naszej rzeczywistości. »

Między nami – wzmacnianie migrantek przez edukację seksualną

cykl warsztatów, które pomogą kobietom z doświadczeniem migracji rozpoznać swoje potrzeby w zakresie edukacji seksualnej i ciałopozytywności oraz będzie stanowił fundament sieci wsparcia. »

Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów

Integracja migrantów i migrantek przez wzmocnienie ich kompetencji językowych oraz przygotowanie ich do roli trenerów szkolących w tematach edukacji międzykulturowej i globalnej. »

One for all, all for one

"One for all, all for one" to program wsparcia integracji migrantów/ek w społecznościach lokalnych w małych i średniej wielkości miastach w Polsce poprzez wsparcie liderów/ek grup nieformalnych i organizacji działających na rzecz integracji imigrantów/ek i społeczeństwa przyjmującego oraz współpracę z lokalnym samorządem nakierowaną na przygotowanie planu integracji na bazie lokalnych zasobów. »

Oswajanie inności – spotkania międzykulturowe

Jednym z pomysłów włączania migrantów do lokalnej społeczności jest stworzenie miejsc w ważnych ośrodkach, takich jak parafie czy organizacje społeczne, w których obie grupy będą mogą porozmawiać o swoich doświadczeniach oraz o tym co ich łączy, a co dzieli. »

Romski w obrazkach

"Romski w obrazkach" to audiowizualny słownik ułatwiający dzieciom romskim pochodzenia rumuńskiego zrozumienie języka polskiego i środowiska szkolnego. Innowacja w postaci mobilnej walizki, zawierającej interaktywny pdf oraz komplety kart i spersonalizowanych książeczek będzie przydatnym narzędziem dla uczniów romskich i ich asystentów, zwiększającym szanse edukacyjne grupy zagrożonej wykluczeniem. »

sayWorkshops

Innowacja sayWorkshops to szkolenie dla liderów i aktywistów lokalnych, aby realizowali darmowe (lub składkowe) warsztaty prowadzone w języku angielskim na społecznie i ekologicznie ważne tematy w swoich lokalnych społecznościach. To przestrzeń na szlifowanie umiejętności językowych i zwiększanie wrażliwości, poznawanie ludzi z różnych grup, poszerzanie sieci znajomych oraz odzyskiwanie motywacji do działania i poczucia sprawstwa.
»

Turnusy mieszkaniowo-asystenckie - cohousing dla uchodźców i uchodźczyń

Celem innowacji jest stworzenie i realizacja indywidualnych programów wsparcia asystenckiego połączonych z zapewnieniem tanich pokojów do wynajęcia we wspólnym mieszkaniu dla uchodźców. Programy nastawione są na dążenie do usamodzielnia się. Planowane są mieszkania dla dwóch grup - osób, które nie mają możliwości być samodzielne finansowo, i takich, które mogą w ciągu roku podjąć pracę i wynająć pokój samodzielnie. »

Zine współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Innowacja polega na wydawaniu cyklicznej publikacji współtworzonej przez osoby przebywające w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. »