Pomiń menu

Ludzie Ludziom

Innowatorzy i innowatorki:

grupa licealistów Zofia Hryniewska, Zofia Robinska, Andrzej Sekuła, Jerzy Morstin i Stefan Cichocki

Typ innowacji:

metoda: sieć wolontariacka

Odbiorcy innowacji:

migranci i migrantki

Bariera językowa, społeczna, edukacyjna oraz brak znajomości polskiego systemu uniemożliwia uchodźcom i uchodźczyniom radzenie sobie z podstawowymi dość sprawami życiowymi i integrację z nowym otoczeniem, w którym przyszło im żyć. Licealiści wyszli z inicjatywą stworzenia grup wolontariuszy, którzy byliby przewodnikami dla cudzoziemców, pomagając im odnaleźć się w naszej rzeczywistości.