Pomiń menu

Między nami – wzmacnianie migrantek przez edukację seksualną

Innowatorki:

Katarzyna Milczewska, Anita Głowacka, Anna Ślusareńka i Karolina Kosecka (Fundacja Szajn)

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

migrantki mieszkające w Polsce

W Polsce wśród działań skierowanych do migrantek elementy edukacji seksualnej pojawiają się bardzo rzadko, a istniejące nie uwzględniają potrzeb czy odmienności kulturowej. Mając to na uwadze, innowatorki opracowały cykl warsztatów, który nie tylko pomoże kobietom z doświadczeniem migracji w bezpiecznej przestrzeni rozpoznać swoje potrzeby w zakresie edukacji seksualnej i ciałopozytywności, ale również będzie stanowił fundament sieci wsparcia. Autorki pomysłu planują stworzyć model wsparcia dla uczestniczek warsztatów również po ich zakończeniu.