Pomiń menu

Międzykulturowa integracja i rozwijanie potencjałów

Innowatorka:

Paulina Zając (Fundacja Twiga)

Typ innowacji:

metoda

Odbiorcy innowacji:

 migranci i migrantki

Koncepcja innowacji ma na celu integrację migrantów i migrantek przez wzmocnienie ich kompetencji językowych oraz przygotowanie ich do roli trenerów szkolących w tematach edukacji międzykulturowej i globalnej. Innowacja pozwolić ma migrantom i migrantkom pracującym poniżej swoich kompetencji na zmianę lub zróżnicowanie drogi zawodowej oraz poszerzenie perspektyw.