Pomiń menu

Zine współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Innowator:

Aleksander Grzybek

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

migranci i migrantki

Choć osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców na terenie Polski mogą swobodnie opuszczać budynek, a ich dzieci uczęszczają do szkół, to tryb życia ubiegających się o ochronę jest naznaczony niepewnością, tymczasowością i oczekiwaniem na decyzje urzędowe. Stworzona innowacja polega na wydawaniu niezależnej publikacji, którą przygotowuje grupa autorów i autorek, przebywających w takich ośrodkach. Gazetka w formie zine’a to zbiór pierwszoosobowych świadectw i historii, ale też płaszczyzna wymiany doświadczeń. Podczas procesu tworzenia uczestnikom/czkom zostaje zapewniony warsztat psychologiczny poświęcony samorozwojowi i wzmocnieniu.

Przeczytaj wywiad z innowatorem

Zobacz zine w formie PDF