Pomiń menu

Zine współtworzony przez osoby przebywające w ośrodku dla cudzoziemców

Innowator:

Aleksander Grzybek

Typ innowacji:

produkt

Odbiorcy innowacji:

migranci i migrantki

Innowacja polega na wydawaniu cyklicznej publikacji współtworzonej przez osoby przebywające w otwartych ośrodkach dla cudzoziemców na terenie Polski. Gazetka w formie zine’a będzie zbiorem pierwszoosobowych świadectw i historii, ale też płaszczyzną wymiany doświadczeń. Podczas procesu tworzenia uczestnikom/czkom będzie zapewniony warsztat psychologiczny poświęcony samorozwojowi i wzmocnieniu.