Pomiń menu

One for all, all for one

Innowatorka:

Anna Dąbrowska | Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Interwencji
Prawnej oraz Fundacja Polskie Forum Migracyjne, a także: Stowarzyszenie Nomada, Fundacja Nasz Wybór, Amnesty International Polska, Helsińska
Fundacja Praw Człowieka, Migrant Info Point i Fundacja Polska Gościnność

Typ innowacji:

usługa

Odbiorcy innowacji:

liderzy/ki grup nieformalnych i organizacji działających na rzecz integracji imigrantów/ek, samorządy

Kto może wdrażać innowację:

samorządy

Opis innowacji

Brak spójnej polityki państwa, niewystarczający stopień zaangażowania władz samorządowych oraz nieskoordynowanie działań lokalnych na poziomie ogólnokrajowym to główne problemy dotyczące integracji imigrantów/ek i społeczeństwa przyjmującego. „One for all, all for one” to innowacja, która ma być odpowiedzią na te problemy. Polega na indywidualnym 6-miesięcznym wsparciu dla grup nieformalnych i organizacji, które zajmują się integracją imigrantów/ek i społeczeństwa przyjmującego w małych i średnich miastach w Polsce, oraz na współpracy z samorządami.