Pomiń menu

Osoby z niepełnosprawn. sensoryczną

Wybierz inną innowację

Migaj ze mną

Innowatorzy

Małgorzata Ptaszyńska-Onasch, Marzena Kitłowska-Kurpiel, Tomasz Olender, Natalia Chodak – Stowarzyszenie „Okno na świat” 

Typ innowacji:

metoda / produkt

Odbiorcy innowacji:

osoby niesłyszące

Celem tej innowacji jest rozwój edukacji i kultury osób niesłyszących, a także niwelowanie barier między światem słyszących i niesłyszących. Innowatorki i innowator chcą to zrobić poprzez warsztaty metodyczne dotyczące nauki języka polskiego jako obcego dla dzieci z wadą słuchu oraz przygotowanie multimedialnych pomocy dydaktycznych do nauki języka polskiego, matematyki i przyrody dedykowanych dzieciom z wadą słuchu.